21
Fotocredits: 'Rice farmer Sri Lanka', Sanjini de Silva/IWMI

FlashBiologische landbouw op Sri Lanka: 21,5% inflatie

De regering van Sri Lanka stelt een steunpakket van $200 miljoen beschikbaar om 1 miljoen boeren te compenseren voor hun mislukte oogsten. Het land zag zijn poging om volledig over te schakelen op biologische landbouw 'faliekant mislukken.' Nou lag er aan die omschakeling al een andere crisis ten grondslag: een deviezentekort als gevolg van de coronacrisis. Er kwamen geen toeristen meer naar het eiland, en dus ontbrak het de regering aan de valuta die nodig waren om kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen aan te schaffen. Dan maar biologisch, leek de uitweg. Alleen: door gebrek aan mest en zaaigoed bleef vorig jaar een derde van het landbouwareaal braak liggen. Op de wel ingezaaide gronden bleven de opbrengsten achter. Compensatie is één ding, er komt ook nog een prijssubsidie van $149 miljoen voor de rijstboeren. Sri Lanka zal nog een poosje op een houtje moeten bijten: olie, diesel en gas voor kookvuren zijn, door hetzelfde deviezentekort, voorlopig schaars en de voedselinflatie liep eind vorig jaar op tot een recordhoogte van 21,5%.

VILT - Sri Lanka zal miljoen boeren compenseren voor mislukte, 1 feb 2022
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
ellen-maureen colpa
ellen-maureen colpa melkveehouder in Frankrijk, was ooit adviseur duurzaam bouwen
 • #21
 • 3 feb '22
 • 16:17

Je hebt helemaal gelijk Jopie voor wat betreft het Franse onderzoek. Die waardes voor P en K zijn laag. Het betreft echter wel slechts de aankoop van meststoffen (farm gate inflow). Niet de dosering die ze toepassen op het land (maar dan nog blijft het laag).
De studie is daarnaast slechts een steekproef onder een 60-tal bedrijven om een grove indicatie te krijgen wat er aan externe inputs nodig is en wat daarvan het percentage gangbaar is. Ik haalde het aan omdat het terugvallen op gangbaar (en maaisel uit natuurgebieden) niet slechts een Nederlands probleem is.

Begrijp mij niet verkeerd. Ik heb niets tegen biologisch. Maar wel het gemak waarmee wordt gezegd dat biologisch slechts 20% minder opbrengst heeft en daarom een goed alternatief is voor de foute gangbare landbouw. Het extra landgebruik wordt wel even gecompenseerd met wat minder vlees eten en klaar.

Daarnaast geldt die 80% opbrengst van gangbaar misschien voor goed bemeste groententeelt maar voor gewassen als maïs en graan zijn mij andere percentages bekend. Een Franse evaluatie waarbij opbrengsten van biologisch maïs en graan 15 jaar lang zijn gevolgd komen op maximaal 50%. Jijzelf verwijst ergens op dit blog ook naar een studie met dergelijke uitkomsten. Granen maken een groter deel uit van ons dieet dan groenten dus ik vind dat dit niet moet worden onderschat.

Volgens mij is die 80% ook gebaseerd op voldoende stikstofbemesting/binding. Bij 100% biologisch wordt stikstofbemesting een probleem. 36% minder opbrengsten. Is dat dan een serieus alternatief voor gangbaar terwijl de wereldbevolking nog groeit?

Het stoort mij dat het voortdurend gaat over wel of niet biologisch (ik doe er nu weer zelf aan mee) en het steeds maar niet gaat waarover het moet gaan:
over op welke wijze in de landbouw broeikasgasemissies kunnen worden verlaagd, vervuiling, erosie en waterverspilling kan worden beperkt en biodiversiteit kan worden verhoogd.

Deze problemen gelden voor zowel gangbaar als biologisch en voortdurend naar elkaar wijzen is misschien fijn omdat je dan niet naar je eigen problemen hoeft te kijken. Maar eigenlijk is het heel sneu dat er weinig aandacht is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van fossielvrije kunstmest of humanure. De media zou er vol van moeten staan. Onderzoeken zouden zich daarop moeten richten.

mts. ten Hove
mts. ten Hove Land- en tuinbouw
 • #20
 • 3 feb '22
 • 10:57

Een van de problemen met vlinderbloemigen is dat de stikstof pas laat in het seizoen beschikbaar komt, als andere gewassen er niet meer zoveel mee kunnen. Het moet dus a.h.w. over de winter heen getild worden en dat werkt net zo goed verliezen in de hand.

Jopie Duijnhouwer
 • #19
 • 3 feb '22
 • 7:06

ellen-maureen colpa , #15 , bedankt voor je link naar het Franse onderzoek. Er is ook een Nederlands onderzoek gedaan in opdracht van Biohuis en Bionext, maar dat kan ik ondertussen niet meer vinden.

Theoretisch is het heel simpel: op langere termijn moet je met uitzondering N alle mineralen die je afvoert plus eventuele verliezen weer aanvoeren om bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Het Franse onderzoek is in dat opzicht ongeloofwaardig: de instroom van fosfaat en kali (gangbaar en bio) zou respectievelijk 8 en 16 kg/ha/jaar bedragen. Dat gaat niet lang goed, tenzij de bodemvoorraden in Frankrijk enorm zijn. Voor Nederland lag de afvoer van kalium gemiddeld (gangbaar) op ruim 200 kg/ha; de aanvoer was nagenoeg gelijk. Als Franse bio bedrijven een totale aanvoer van 8 kg P en 16 kg K/ha/jaar hebben en daarmee opbrengsten realiseren, doen ze iets hééééél bijzonders.

In die zin sluit dit rapport aan bij het Nederlandse: ook dat riep ten opzichte van de eenvoudige theorie (aanvoer= afvoer + verliezen) meer vragen op dan antwoorden.
En voor alle duidelijkheid, als je die simpele rekensom accepteert, heb je in de bio sector een serieus probleem, waar te weinig over nagedacht wordt. Overigens heeft de gangbare landbouw (en daarmee de mensheid) ook een serieus probleem als ook voor de N kunstmest geen fossiele brandstof meer gebruikt mag worden.

In het Franse onderzoek wordt verwezen naar meer internationaal geörienteerd onderzoek, wat veel meer realistische resultaten oplevert.

De resultaten in het Franse onderzoek zijn, voor zo ver ik het begrijp, niet gebaseerd op metingen en waarnemingen maar op interviews. Als dat zo is dan hebben de geïnterviewde bioboeren niet allen het achterste van hun tong niet laten zien, maar zelfs niet het puntje.

Marco Maas
Marco Maas Land- en tuinbouwtechnologie
 • #18
 • 3 feb '22
 • 0:00

Ellen-maureen colpa,

Dat een deel van de meststoffen bij biologisch van gangbaar afkomstig zijn is toch gewoon puur een kosten kwestie (het is toegestaan en kost minder dan bijv. fosfaat uit mijnen).

De suggestie dat een ha biologisch bemest (en stikstofbinding) met gelijke hoeveelheid van de diverse elementen minder opbrengst geeft is m.i niet juist.

Gerard Oomen
Gerard Oomen Land- en tuinbouw
 • #17
 • 2 feb '22
 • 21:27

#15 Ellen-Maureen. Bedankt voor het mooie en erudiete overzichtsartikel van Smil. De potentie van de combinatie grasklaver/luzerne en melkvee als stikstofleverancier noemt hij op het laatst als veelbelovende optie, maar hij werkt die niet uit. Wel gaat hij tamelijk uitvoerig in op de situatie in China, waar nauwelijks koeien zijn. Ik was ooit in een streek waar men al een jaar of vijftien knoflook als wintergewas en katoen als zomergewas teelde. De droge katoenstronken werd opgestookt en de dorpsvijvers waren groen van de algen. Geen vogel of bloem te zien. Biologische landbouw was daar heel ver weg. De combinatie melkvee/grasklaver als drager van een vruchtwisseling was er geen optie: deze zou zeker minder renderen dan de combinatie knoflook/katoen ( al begonnen ziektes de kop op te steken) en zou bij het bestaande irrigatie/drainagestelsel de verzouting van het land versnellen.

Ja, veel biologische bedrijven leunen op de gangbare bedrijven. Ik begrijp de telers wel, maar het is een zwaktebod en het kan vaak ook anders ( met fosfaat, kali ed).

Ik waardeer biologische boeren, omdat zij wegen zoeken en gevonden hebben om zware aantasting van hun gewassen en dieren te voorkomen en vooral die mensen onder hen die hun bedrijf ook nog eens tot een landschappelijk en sociaal mooi geheel weten te maken. Wat betreft het wereldvoedselvraagstuk: wereldwijd kunnen de opbrengsten voorlopig nog omhoog, gangbaar en biologisch en ja meer biologisch betekent minder gangbaar of minder traditioneel. Laten we zien welke kant het opgaat.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.