Ja, hij is ecologisch onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, maar zijn vakgebied is niet de insectenkunde of entomologie, zoals het vak officieel heet. Aat Barendregt maakte in 40 jaar 250 keer een rondje van 3 kilometer over een deel van de Veluwe. Dat is net wat meer dan 6 keer per jaar. Zeg maar eens in de 2 maanden en heel af en toe 7 keer per jaar.
Dat deed hij met een net waarin hij insecten ving. In het begin vond hij daar tientallen soorten in. "Nu mag je blij zijn als er één of twee van die soorten in het net zitten", zegt Barendregt in Trouw.

Onderzoekers wier baan het is om onderzoek naar insecten te doen, zijn onder de indruk. Zulke gegevens verzamelen ze zelf niet. Belangrijk langjarig onderzoek laten ze kennelijk over aan betrokken amateurs. Zo moet je iemand noemen die niet betaald wordt om onderzoek te doen buiten het vak dat zijn hypotheek en dagelijks brood betaalt.

Er worden inmiddels grote conclusies aan het liefhebberij-onderzoek verbonden.

Dat is natuurlijk raar. Waarom liepen betaalde entomologen niet gedurende 40 jaar een paar van die rondjes? Waarom vroegen ze niet jaarlijks iemand zo'n rondje iedere twee weken te lopen, 1040 keer dus en dat op een aantal verschillende plekken zodat het onderzoek ergens op begint te lijken?

Dat is geen opruiende opmerking. Ook het grote Duitse onderzoek dat geldt als de bewezen basis voor de gedachte dat insecten verdwenen zijn door de landbouw en vervuiling was het werk van amateurs. Ook daar hadden betaalde wetenschappers nadien bepalende oordelen over, terwijl ze zelf geen onderzoek hadden gedaan. Over de interpretatie van de gegevens woeden nog steeds interpretatie-oorlogen. Behalve de gedachte dat het aan pesticiden en te veel stikstof zou liggen, is namelijk ook denkbaar dat de insecten verdwijnen omdat er te weinig bloeiende planten in de akkerbouw overgebleven zijn.

Betaalde vaklui doen kennelijk geen moeite om onderzoek mogelijk te maken dat duidelijk maakt hoe het echt zit.

We haasten ons om op te merken: veel grote inzichten in de wereld van de natuurkunde die later wetenschap werden, zijn gedaan door experimenten van buitenstaanders.