Het aantal zeemeeuwen in steden aan de kust neemt in het broedseizoen jaarlijks fors toe. Het aantal gevallen van daadwerkelijke overlast ook. De meest efficiënte maatregel tegen die overlast is zorgen dat er minder voedsel voor de meeuwen voor het grijpen ligt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Universiteit Utrecht.

Den Haag
De onderzoekers bestudeerden het gedrag en de populatiegrootte van een kolonie meeuwen in Den Haag in 2014. De meeuwen zorgen daar voor allerlei soorten problemen, door het lawaai, de poep, agressie en het kapot maken van vuilniszakken.

Tijdens de legperiode nam het aantal geobserveerde meeuwen toe; na de broedperiode was er sprake van een piek. Die zorgde voor een toename in het aantal keren dat de vogels overlast bezorgden. De onderzoekers noemden het overlast wanneer er gedurende meer dan 15 minuten interactie tussen mens en meeuw was, waarbij minstens 25 meeuwen waren betrokken. In totaal zorgden de meeuwen twee maanden lang voor overlast.

De onderzoekers noemden het overlast wanneer er gedurende meer dan 15 minuten interactie tussen mens en meeuw was, waarbij minstens 25 meeuwen waren betrokken
Ondergrondse containers
In de meerderheid van de 49 overlast-gevallen was er sprake van vuilnis op straat waar de meeuwen bij konden. De onderzoekers concluderen dat conflicten tussen mens en meeuw het meest effectief te voorkomen zijn door er gedurende de broedperiode voor te zorgen dat de meeuwen niet bij het afval kunnen. Ondergrondse containers zouden hierbij een oplossing kunnen zijn.

Volgens onderzoeker Naomi Huig van Buijs Eco Consult bestaan er nog veel misverstanden rondom het probleem van de meeuwen. “De piek van het probleem duurt twee maanden, in de zomer. Zorgen dat meeuwen geen nesten bouwen is niet de oplossing. Zo lang er voedsel aanwezig is, zullen meeuwen de stad prefereren boven andere plekken.”
Dit artikel afdrukken