Zou ADHD echt vaker voorkomen bij Amerikaanse dan Franse kinderen? Volgens de artsen in de VS wel. Die schrijven in ieder geval twee keer zo vaak medicatie voor. Volgens de Amerikaanse gezinstherapeut Merylin Wedge komt dat door een verschillende aanpak. De Amerikaanse optiek is dat ADHD een biologische-neurologische aandoening is. Die kan het beste met medicatie bestreden worden. De Fransen geloven dat het een psychosociale stoornis is. Daarbij helpt therapie, gezinscounseling en mogelijk ook voedingsadvies meer. Dat schrijft Trouw.
Dit artikel afdrukken