Met ingang van vandaag kunnen vleesveehouders zich aanmelden voor de 'Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij' voor het fosfaatrechtenstelsel, meldt Boerderij. Naar verwachting zullen zo'n 1.300 zoogkoeienbedrijven gebruik gaan maken van de regeling, verwacht het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel dreigden bedrijven die geen melkvee houden in de verdrukking te komen. Het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld om de fosfaatproductie door melkvee vanaf 2018 onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat per jaar te houden. Bedrijven die geen melkvee houden maar zoogkoeien, bedoeld voor de productie van vlees, luidden de alarmbel over de gevolgen van het fosfaatrechtenstelsel voor hun sector. In overleg met Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland, Stichting Vleesvee Nederland, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en enkele individuele zoogkoeienhouders is de vrijstellingsregeling tot stand gekomen.

Tot 1 december kunnen vleesveehouders zich aanmelden voor de (tijdelijke) regeling. Voorwaarden voor de vrijstelling zijn dat deelnemers hun fosfaatrechten inleveren en een 'kettingbeding' in de koopovereenkomst opnemen. Dat moet voorkomen dat een vrijgestelde koe later alsnog op een melkbedrijf terechtkomt.

Het besluit is de laatste fase in een lang proces dat na de afschaffing van het melkquotum in het voorjaar van 2015 moest leiden tot een begrenzing van de melkplas die Nederlandse boeren produceren. Dat trof aanvankelijk ook een aantal vormen van rundveehouderij die niets met zuivel te maken hebben. Met deze regeling lijkt alle stof nu eindelijk neergedaald.
Boerderij - Vrijstellingsregeling fosfaatrecht vleesvee definitief
  • Deel
Druk af