In een informatief artikel over onze biologische klok, slaap, avondmensen, ochtendmensen en de zomertijd-jetlag, wijst auteur Dennis Rijnvis op een recent experiment door slaaponderzoekers van de Universiteit van Colorado. Uit dat experiment kwam dat het heel eenvoudig is avondmensen 'om te toveren' in ochtendmensen. Het enige wat er voor nodig is het uitschakelen van externe impulsen zoals van kunstlicht en blootstelling aan het dag- en nachtritme van de natuur.

Hoofdonderzoeker Kenneth Wright liet een klein groepje zeven nachten doorbrengen in een tentje in de bossen, zonder zaklantaarns, mobiele telefoons of andere lichtbronnen. De resultaten, gepubliceerd in het vakblad Current Biology, waren opmerkelijk. Het slaapritme van de aanwezige avondmensen verschoof razendsnel. Na een week vielen ze net als de ochtendmensen rond zonsondergang in slaap en stonden ze bij zonsopkomst weer naast hun bed. 'In de moderne wereld met al het kunstmatige licht is er veel ruimte voor verschillende slaappatronen', aldus Wright. 'Maar wanneer we alleen nog worden blootgesteld aan natuurlijk zonlicht lopen de slaapritmes van mensen al snel ongeveer gelijk', aldus De Volkskrant.
Dit artikel afdrukken