Recent werd Groot-Brittannie opgeschrikt door de constatering dat voor het eerst twee mensen besmet waren geraakt met TBC - via hun kat. In Groot-Brittannië is runder-TBC al langer een probleem. Jaarlijks moeten er zo'n 30.000 runderen afgemaakt worden vanwege deze ziekte. Een van de mogelijke maatregelen die de Britten tegen de verspreiding bedacht hadden was bijvoorbeeld het afschieten, in Gloucestershire, van een groot deel van de dassenpopulatie. Dat mislukte.
In dit geval van de kat-op-mensbesmetting met TB is waarschijnlijk ook runder-TBC in het spel. Deze zou via geïnfecteerde muizen en ratten overgegaan zijn op katten, die er 'hun' mensen mee besmet hebben. Voor het eerst in de geschiedenis.

Leidde deze dier-op-mens besmetting al tot veel ophef in de media, er zijn nog wel meer ziekten die je van je lieve huisdier over kunt krijgen. Een artikel op BBC News Health bespreekt er een aantal, handig gerangschikt per huisdier.

Katten
De meest algemene ziekte die mensen van katten op kunnen lopen is de 'kattenkrabziekte', veroorzaakt door de Bartonella henselae bacterie. Mensen krijgen jeuk op de plek van een kattenhaal, opgezwollen lymfeklieren en koorts. De verschijnselen verdwijnen meestal na een paar weken en de ziekte is niet overdraagbaar tussen mensen.
Katten zijn beruchter voor het overbrengen van toxoplasmose - dé reden voor zwangere vrouwen om gedurende een aantal maanden de kattenbak niet te hoeven verschonen. Maar de Toxoplasma gondii-parasiet komt ook bij schapen, honden en runderen voor. De meeste mensen merken niet dat ze de parasiet oplopen omdat ze nauwelijk ziek worden, maar er zijn ook ernstige gevallen met oog- en hersenschade. Veel mensen blijken antistoffen bij zich te dragen, ten teken van een infectie op enig moment. Recent onderzoek lijkt aan te tonen dat de parasiet bij geïnfecteerde muizen een gedragsverandering veroorzaakt, waardoor zij zich min of meer 'aanbieden' aan katten - de eindgastheer en dus noodzakelijk voor de verdere verspreiding van de parasiet.

Reptielen
Ook van slangen en reptielen kunnen mensen ziek worden, en vooral voor jonge kinderen kunnen gevoelig zijn voor de de zeldzame vorm van Salmonella die reptielen op hun huid dragen en via hun feces verspreiden. Blijft bij de meeste mensen een salmonella-infectie beperkt tot koorts, overgeven, buikpijn en diarree, jonge kinderen en babies kunnen er serieus ziek van worden. Het advies van de Britse gezondheidsinstanties: "Geef je reptiel geen kusjes", en was je handen grondig nadat je een reptiel aangeraakt hebt.

Honden
Van teken krijgen niet alleen mensen, maar ook honden de ziekte van Lyme. Voor een teek maakt het niet uit welke gastheer hij kiest, het is even waarschijnlijk dat een teek van hond naar mens overgaat als van mens naar hond. Een tekenbeet leidt tot rode uitslag en griepverschijnselen. Wordt de ziekte van Lyme niet behandeld, kunnen er zelfs neurologische problemen ontstaan.
Een andere bekende ziekte die mensen van honden kunnen overkrijgen is rabiës. In Groot-Brittannië komt dat overigens maar zelden voor. Daar werden sinds 2000 slechts 4 rabiësgevallen geconstateerd, allemaal als gevolg van een hondenbeet in het buitenland. Jaarlijks overlijden er wereldwijd 55.000 mensen aan hondsdolheid, vooral in Azië.

Knaagdieren
Alle knaagdieren, zowel die als huisdier gehouden worden als die in het wild leven, dragen bacteriën en virussen bij zich die ook bij mensen infecties kunnen veroorzaken. Als huisdier zijn ratten, muizen, gerbils, hamsters, cavia's en chinchilla's het meest populair. Een probleem dat momenteel de kop opsteekt in Groot-Brittannië is het hantavirus, dat in potentie levensbedreigend kan zijn en bij een paar mensen met tamme ratten is gevonden. Andere infecties die op mensen kunnen overgaan zijn leptospirosis, rattenbeetkoorts en een vorm van meningitis. Hoewel ze niet vaak voorkomen, kunnen deze infecties ernstige consequenties hebben.

Vogels
De papegaaienziekte (psittacosis) is ook een bacteriële infectie (door de Chlamydophila psittaci), die op de mens kan overgaan, gewoon door de lucht. Al lijkt de naam ergens anders op te wijzen, papegaaienziekte komt ook bij ander exotische vogels voor zoals gras- en valkparkieten en ara's, maar ook bij eenden, meeuwen, spreeuwen en kippen. Je kunt er - gelukkig maar zelden - longontsteking en hoge koorts van, diarree, ooginfecties en rode vlekken.

Eén ding is duidelijk: ook de omgang met gezelschapsdieren, in welke vorm en van welk formaat dan ook, brengt voor de mens gezondheidsrisico's met zich mee.

Fotocredits: 'this is what cats are for', uitsnede, Nicolas Valentin (
Dit artikel afdrukken