Huib Schoonhoven en Karen Kuiper maakten jaren geleden een film over bodemboer Kok die onder de rook van Amersfoort weigerde mest te injecteren. Dat moest vanwege beleid dat werd gemaakt op basis van onderzoek van de WUR. Die daaraan ten grondslag liggende data zijn zoek en al evenvele jaren onderwerp van een ruzie tussen bodembewuste boeren enerzijds en Wageningse wetenschappers en Haagse beleidsmakers anderzijds. Gisteren lanceerden Schoonhoven en Kuiper via Youtube een korte reportage met uitspraken over de jongste ontwikkelingen in dat dossier.

Ammoniak blijft maar terugkomen, hoe hard je de deur ook in het slot gooit en zegt 'beleid is nou eenmaal beleid, je moet niet vragen waarom.'
Niet in de stront roeren
Het wringt. Op Foodlog vond onlangs een even verrassend als verbazingwekkend gesprek plaats met de WUR in een poging om eindelijk helderheid te krijgen over de manier waarop het betwijfelde beleid tot stand is gekomen. De deur bleek dicht te zitten. De verantwoordelijke staatssecretaris gooide die merkbaar nog eens extra hard in het slot. Kennelijk is het niet de bedoeling dat er nader in de stront wordt geroerd.

Jan-Douwe van der Ploeg maakt er nu ook korte metten mee en zegt in een korte film van Schoonhoven dat de WUR en het ministerie van EZ samen een ondoordringbaar 'ammoniakbastion' vormen. Ook Geesje Rotgers, de onderzoeksjournalist die het ammoniakdossier de laatste jaren diepgaand uitploos, is in de korte film te horen.Op 5 oktober bevestigde staatssecretaris Dijksma het slot op de deur nog eens: ze zei niet te twijfelen aan haar beleid terwijl dat gebaseerd is op het 'ammoniakbastion' en waarover ook een internationaal gerespecteerde Engelse professor die de fundamenten ervan nog eens na moest rekenen, verklaarde dat eigenlijk niet te kunnen. Ook hij had immers niet de juiste onderzoeksdata kunnen inzien om zijn opdracht helemaal verantwoord uit te kunnen voeren.

Beleid is nou eenmaal beleid
Schoonhoven zond zijn film naar alle Kamerfracties. De staatssecretaris staat nu recht tegenover Van der Ploeg, het geweten van de niet-industriële op ecologisch vakmanschap gebaseerde boerenlandbouw. Ze zit in een vervelende positie. Het onderwerp ammoniak blijft maar terugkomen, hoe hard je de deur ook in het slot gooit en zegt 'beleid is nou eenmaal beleid, je moet niet vragen waarom.'

Dat pikken bodembewuste boeren niet en al helemaal niet in dit jaar van de bodem.

Fotocredits: Jan-Douwe van der Ploeg, still, Huib Schoonhoven
Dit artikel afdrukken