Investeerdersgroep Ceres analyseerde de impact van watertekorten op grote voedingsmiddelenbedrijven als Coca-Cola, Unilever en Cargill. Vier groepen bedrijven werden onder de loep genomen: producenten van verpakte levensmiddelen, agrarische bedrijven, vleesbedrijven en drankenproducenten.

Ceres onderkent vijf 'risico-factoren': concurrentie om water, tekortschietende regelgeving, verouderde of beschadigde infrastructuren, vervuiling & klimaatverandering en weersinvloeden. Het rapport Feeding Ourselves Thirsty; How the Food sector is managing Global Water Risks is via de site van Ceres (na registratie) te downloaden.

Nu al blijken de grote voedselbedrijven extra kosten te moeten maken om de gevolgen van bijvoorbeeld droogte op te vangen
Directe financiële gevolgen
Nu al blijken de grote voedselbedrijven extra kosten te moeten maken om de gevolgen van bijvoorbeeld droogte op te vangen. Op termijn vormt het onvoldoende managen van watervoorraden een bedreiging voor verdere groei en de bedrijfsvoering van de door Ceres bekeken bedrijven. Slechts een beperkt aantal bedrijven heeft stappen gezet om hun 'waterrisico' te managen; de meeste doen er nog niets aan, concludeert Ceres op Bloomberg.

Unilever en Coca-Cola koplopers, verder schrikbarend lage scores
De 37 onderzochte bedrijven konden in totaal 100 punten scoren. Koploper in de verpakte voedingsmiddelen was Unilever, met 70 punten. Het gemiddelde in die sector lag op 27 punten. Coca-Cola scoorde bovenaan de drankenlijst met 67 punten, het gemiddelde bij de drankenconcerns lag op 26,5. Bij de vleesproducenten was Smithfield Foods koploper met 33 punten met een gemiddelde van 10,5 voor de vleessector. Bij de agrarische producenten was de koppositie weggelegd voor Bunge met 29 punten (gemiddelde 13,5).

undefined


Waterschaarste heeft ook nu al directe financiële gevolgen. Zo besloot Coca-Cola geen bottelarij in India te bouwen omdat boeren protesteerden dat die tot grondwatertekorten zou leiden. Cargill weet zijn winstval in het vierde kwartaal aan de door droogte aangetaste weidegronden voor de rundveehouderij. Unilever becijfert de financiële gevolgen van natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering (verminderde waterlevering, hogere voedsel prijzen, lagere productiviteit) op $400 miljoen per jaar.

Wat is volgens Ceres de beste manier om zeker te stellen dat water de aandacht krijgt die het verdient? Geef de topmannen een bonus voor hun watermanagement
Weinig aandacht voor waterrisico in bedrijfsvoering
Hoewel 91% van de onderzochte bedrijven water als een 'material risk' benoemt in hun jaar- of kwartaalrapporten, werd 'droogte' slechts 12 keer genoemd bij de kwartaalpresentaties. In de helft van de gevallen was dat het gevolg van de vraag van een analist. Bij bijna de helft van de onderzochte bedrijven is 'watermanagement' belegd op minstens twee niveaus onder dat van de CEO. Slechts 16% heeft een 'agrarisch duurzaamheidsbeleid' dat ook over water gaat. PepsiCo en Unilever lopen daarbij voorop, met het meest 'robuuste' beleid.

"Veel van de in dit rapport onderzochte bedrijven hadden relatief zwakke systemen (als ze die al hadden) om data over het waterrisico dat zij lopen te verzamelen en te interpreteren. Bedrijven zouden de risicobeoordeling moeten versnellen, en daarbij ook de agrarische en verwerkende schakels in hun keten moeten analyseren", aldus Ceres.

Wat is volgens Ceres de beste manier om zeker te stellen dat water de aandacht krijgt die het verdient? Geef de topmannen een bonus voor hun watermanagement. De investeerders zijn blij met Campbell Soup Co., Dean Foods Co., Molson Coors Brewing Co. en Unilever. Dat zijn de enige bedrijven met een expliciete incentive voor topbestuurders om hun waterrisico te managen.

Fotocredits: 'Toodyay', Brad Gorman
Dit artikel afdrukken