Die stelling valt te lezen op de Russische nieuwssite Ria Novosti. Opvallend: de auteur van het stuk is een Amerikaan, Paul Craig Roberts. Nog opvallender is dat hij deel uitmaakte van de conservatieve Reagan-regering die samen met Mikhail Gorbatsjov een einde maakte aan de Koude Oorlog.

Afspraken geschonden
Roberts zegt dat de huidige democratische Amerikaanse regering de Koude Oorlog weer laat herleven. Hij stelt in zijn analyse dat onder leiding van de VS, het Westen de afspraken over het respecteren van invloedssferen heeft geschonden. De basis van de entente tussen de VS en de oude Sovjet-Unie was gebaseerd op respect voor elkaars situatie om van daaruit langzaam te komen tot een economische vervlechting van de oude machtsblokken. Een en ander om het onder de voet lopen van de oude Sovjet-invloedssferen te voorkomen. Het creëren van wederzijdse afhankelijkheid en welvaart moest de gedachte aan machtsstrijden en oorlog laten verdringen. In dat proces, dat wederzijds respect vergt, is volgens Roberts het Westen volkomen en levensgevaarlijk over de schreef gegaan.

Krakende landbouw
Het stuk volgt op uitspraken van vice-president Joe Biden van de VS die afgelopen week toegaf dat zijn land de EU heeft gedwongen zijn landbouw- en economische belangen in de waagschaal te stellen voor 'het leiderschap van de VS'. Onderwijl kraken belangrijke onderdelen van de Europese land- en tuinbouw, zoals de varkenshouderij, zuivel, tuinbouw en fruitteelt. Europa zit ermee en neemt zijn lot. Polen is daar zelfs woedend over. 'Fuck the EU', zei echter onlangs Victoria Nuland, de huidige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken. Dat klinkt niet plezierig onder partners die tot hetzelfde geopolitieke blok willen behoren.

Fotocredits: The White House, Glyn Lowe Photoworks
Dit artikel afdrukken