image

Een mooiere gelegenheid krijg je niet om invloed te hebben op de markt. Je kunt je aanmelden om mee te doen.

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit steunt op vrijwilligers. Voor nieuw onderzoek op het gebied van gezonde voeding zijn de voedingsonderzoekers op zoek naar meer deelnemers. Deze personen kunnen kiezen uit het aanbod aan onderzoek via een nieuwe website en nieuwsbrief. De vrijwilligers leveren zo een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in de wetenschap en krijgen ook zelf meer zicht op hun eigen gezondheid. De afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit start regelmatig nieuw onderzoek waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Door bij grote groepen mensen te meten wat de effecten van bestanddelen uit voeding zijn kunnen zij betere voedingsadviezen geven die de gezondheid ten goede komen. De huidige vrijwilligersgroep is daartoe nu te beperkt. Voor belangstellenden die vrijblijvend op de hoogte willen blijven van gepland onderzoek heeft het onderzoeksteam een elektronische nieuwsbrief en een internetsite in het leven geroepen met informatie over de onderzoeksagenda. Op de nieuwsbrief kan iedere belangstellende zich abonneren.

Website
Het team accepteert zowel jonge als oude mensen om aan voedingsonderzoek
deel te nemen die wel bij voorkeur in de buurt van Wageningen wonen. Voor de meeste onderzoeken zijn gezonde vrijwilligers nodig, aan sommige studies kunnen ook bepaalde patiëntengroepen deelnemen. Aanmelding voor de nieuwsbrief kan via de website

Onderzoeksagenda
Op de onderzoeksagenda van de afdeling Humane voeding staan op dit moment
twee voedingsonderzoeken. Het onderzoeksteam zoekt deelnemers voor de MARIS-studie. Dit is een onderzoek naar het voorkómen van diabetes en hart- en vaatziekten via gezonde voeding. In deze studie staan de mediterrane eetgewoonten centraal. Een tweede studie waarvoor de onderzoekers vrijwilligers zoeken betreft de ESCO-Lunch. Deze richt zich op de factoren die de aangenaamheid van een maaltijd bepalen. Met dit onderzoek willen de voedingsonderzoekers het eetgedrag van mensen beter kunnen begrijpen, om zo betere adviezen te kunnen geven om overgewicht tegen te gaan.

In de loop van 2007 zullen meer onderzoeksplannen via de nieuwsbrief en
website bekendgemaakt worden.

bron: Universiteit van wageningen
Dit artikel afdrukken