Er komen steeds meer aanwijzingen dat (te) dik zijn in je jeugd later tot grote gezondheidsproblemen leidt. Deze week publiceerden de Israelische onderzoekers dr. Ari Shamiss, dr. Adi Leiba, en hun collega's van de Tel Aviv University en het Sheba Medical Center hun artikel dat obese kinderen maar liefst 50 procent meer kans hebben als volwassenen kanker te krijgen.

De onderzoekers richtten zich op de gezondheidsgegevens van ruim een miljoen Israelische mannelijke soldaten, die gedurende 18 jaar gevolgd werden. Uit hun analyse bleek dat de kans op blaas- en darmkanker bij mannen die als kind een BMI boven het 84e percentiel hadden gehad, 1.42 procent hoger was dan hun lichtere leeftijdgenoten.
De onderzoekers houden nog slagen om de arm, want het is niet één op één bewezen dat de kinderdikte direct te maken heeft met het kankerrisico. Zij richten zich nu op verder onderzoek om vast te stellen of afvallen als volwassene het kankerrisico verlaagt of dat het overgewicht een extra factor is die de kanker 'aan' zet.

Al eerder was uit een Schotse studie bekend dat er kinderen met obesitas als volwassenen ziekten ontwikkelen. Onderzoekers dr. M. Jeffrey en zijn collega's van de University of Bristol stelden vast dat kinderen met overgewicht meer risico liepen alvleesklier-, blaas-, long-, ademhalingswegen-, darm-, borst-, prostaat- en mondkankers te ontwikkelen dan kinderen met een normaal gewicht. "Als het kankerrisico bij de huidige generatie zich op dezelfde manier ontwikkelt als dat van voorgaande generaties, dan lijken onze bevindingen er op te wijzen dat de impact van de huidige kinderobesitas op de kankerlast in de tweede helft van deze eeuw substantieel zal zijn. Inspanningen om de toenemende obesitas terug te dringen verdienen zeker verdere steun." luidde hun conclusie.

Tegenover al dit kankergeweld staat een opvallend bericht in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. In The Lancet schrijven wetenschappers Michael Engelgau en Edward Gregg dat het screenen op diabetes, een andere typisch met obesitas geassocieerde ziekte, zinloos is. Zij onderzochten 15.000 mensen en vergeleken hun ziekte-ontwikkeling in de tien jaren daarna met een niet-gescreende controlegroep van 4.000 leeftijdgenoten. De uitkomst was helder: screenen maakt niets uit. Mensen met een verhoogde kans op diabetes leven niet langer of gezonder (minder hartziekten of kanker) als ze gescreend worden op diabetes. En de verschillen in sterfte aan diabetes tussen gescreende en niet gescreende mensen zijn verwaarloosbaar.

Fotocredits: fabulousphotosbybrittany
Dit artikel afdrukken