Voor het eerst sinds het CBS cijfers bijhoudt over de leeftijd van boeren is meer dan de helft van de Nederlandse boeren ouder dan 55 jaar, meldt Boerderij. Binnen één generatie steeg het aantal 55-plussers met 11 procent. Inmiddels zijn 26.124 van de 50.671 boeren die als bedrijfshoofd geregistreerd staan ouder dan 55 jaar.

Het aandeel 65-plussers onder hen groeide in 30 jaar van 13% naar 21%. Het aantal 35-minners daalde van 11% in 1987 naar 4% nu. Opvallend is het aantal 80-plussers dat nog actief is: 952. Een oorzaak van de ontwikkelingen is het verminderende animo onder jongeren om het ouderlijk bedrijf over te nemen. De vergrijzingstrend is ook op Europees niveau zichtbaar.
Boerderij - Ruim helft boeren 55-plus
  • Deel
Druk af