Donderdag werd vastgesteld dat de dode kuifeenden en futen bij Monnickendam en Volendam het slachtoffer zijn geworden van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Inmiddels heeft de NVWA vanuit heel Nederland meldingen binnengekregen van dode watervogels, schrijft Boerderij.

Ophokplicht
De alertheid is hoog, sinds staatssecretaris Martijn van Dam in het hele land een ophok- en afschermplicht heeft doorgevoerd voor alle pluimvee dat commercieel gehouden wordt. Voor hobbyvogels, dierentuinen en kinderboerderijen geldt een 'inspanningsverplichting', om te voorkomen dat zij in contact komen met wilde watervogels en vogelpoep. Dat kan door de dieren in een volière of ren onder te brengen of ze met netten af te schermen van wilde vogels. Hoewel er geen sprake is van een verzamelverbod, heeft de pluimveesector diverse vergaderingen afgelast. Tentoonstellingen kunnen nog wel gewoon doorgaan.

'Vlees en eieren volkomen veilig
België volgde het Nederlandse voorbeeld op de voet - uit voorzorg, benadrukt federaal minister van landbouw Willy Borsus. In België zijn nog geen dode of zieke dieren aangetroffen, maar omdat het virus waarschijnlijk door trekvogels wordt verspreid en de trekvogelroutes ook over België lopen, heeft Borsus de ophokplicht ingesteld. “Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen want pluimveevlees en eieren kunnen in alle veiligheid gegeten worden."

Volgens de wereldorganisatie voor diergezondheid OiE is het H5N8-virus ook vastgesteld in Duitsland, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen en Zwitserland.

'Samengeknepen billen'
De pluimveesector spreekt van een 'verstandig besluit', een spannende periode en "alsof de terrorismedreiging opgeschaald is naar het hoogste niveau'. "Beter voorkomen dan genezen. We houden ze wel een tijdje binnen totdat de vogeltrek voorbij is", zegt Theo Bos, die 14.500 biologische en 40.000 vrije-uitloopkippen houdt. De automatische schuifdeuren in zijn stallen blijven voorlopig dicht. Ter compensatie geeft Bos zijn kippen wat extra hooi en geperste luzerne-baaltjes. "Daar kunnen ze lekker in pikken. Het kost ze wat energie om dat luzerne los te peuteren. Het houdt ze bezig, dat is hun speelgoed. Het speelkwartier is nu binnen in plaats van buiten."

Voor de producenten van vrije-uitloopeieren en biologische kippen, die standaard buiten mogen lopen, zijn de consequenties van de ophokplicht te overzien, aldus de Volkskrant. "Kippen voor vrije-uitloopeieren mogen maximaal twaalf weken binnen worden gehouden zonder dat ze hun keurmerk verliezen. Voor biologische kippen geldt geen beperking, mits ze op last van hogerhand binnen moeten blijven."
Dit artikel afdrukken