Volgens de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NPV) moet ondanks de inmiddels vastgestelde hoogpathogene H5N8 besmetting in Zoeterwoude en een tweede daar preventief geruimd bedrijf, de versoepeling van de maatregelen om verspreiding van het griepvirus te voorkomen toch doorgaan.

Niet of maar wanneer
Volgens Jan Brok van de NPV zullen er de komende tijd meer besmettingen optreden. "Het is de niet zozeer de vraag of, maar wanneer er weer een bedrijf wordt besmet. Het zal de komende zes maanden spannend blijven", zegt hij op Boerderij. Vorige week gaven de pluimveevoormannen nog aan dat het erop leek dat de griep bestreden was, omdat er geen nieuwe uitbraken werden geconstateerd. Die toon is nu gewijzigd in: 'wen maar aan uitbraken'.

De boer van het in Zoeterwoude getroffen bedrijf zegt te hopen dat zijn ruiming bijdraagt aan het indammen van de verspreiding van het virus. Om de pluimveesector niet in onoverkomelijke financiële problemen te storten is een tweede zogenaamde corridor tussen het zuiden van Nederland en Noord-Holland ingesteld zodat slachtverkeer kan plaatsvinden. Daartoe is als een noodmaatregel besloten omdat België er - tegen Europese afspraken in -niet over peinst zijn grenzen voor Nederlands pluimvee open te stellen. Nederlandse kippen kunnen daardoor niet meer in België geslacht worden, terwijl ze wel slachtrijp zijn.

Europese Commissie wil onafhankelijk wetenschappelijk advies
Onderwijl acht de Europese Commissie de situatie zodanig ernstig dat zij al voor de uitbraak in Zoeterwoude een onafhankelijk advies heeft besteld bij de EFSA over hoe om te gaan met de uitbraken van vogelgriep zoals die in Duitsland, Nederland en Engeland zijn geconstateerd.

Iedereen lijkt zijn ding te doen en probeert zijn eigen koers vast te houden. Onderwijl is het virus nog steeds niet vastgesteld bij bedrijven met vrije uitloop, terwijl toch vermoed wordt dat trekvogels de verspreiders zijn.

Fotocredits: haan met aanhang, johan wieland
Dit artikel afdrukken