De oorlog in Syrië heeft inmiddels ruim vier miljoen mensen van hun huis, haard en inkomensbronnen verjaagd. Hun voedselvoorziening loopt van alle kanten gevaar: het prijspeil van voedsel is vorig jaar met 50% gestegen. De productie van tarwe is met ruim 40% gedaald. Daarnaast is slechts een kwart van de tarwefabrieken operationeel en hebben transport en distributie van voedsel hevig te lijden onder de schaarste aan brandstoffen. Ook de vleesproductie is sterkt gedaald: kippenvlees met 50%, schapenvlees met 35% en rundvlees met 25%. Door het ontbreken van vaccins vreest men voor het uitbreken van dierziekten in de regio. Dat en nog meer schrijven de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN en het Wereldvoedselprogramma in een vandaag verschenen rapport, meldt Trouw.
Dit artikel afdrukken