Varkensvlees is doorgaans heel betaalbaar omdat boeren er bijna altijd wel ergens op de wereld te veel van maken. Op varkensvleeswaren en -producten valt daarom nog voldoende marge te maken.

Fabrikanten kunnen het vlees tegen redelijke prijzen inkopen, het verwerken en met voldoende marge weer verkopen. Door scherp in te kopen, kunnen verwerkers hun kosten altijd nog voldoende drukken om uit de rode cijfers te blijven. Boeren zitten daarentegen altijd met het probleem dat hun te hoge productiekosten niet door de markt betaald worden; inkopers halen hun marge juist onderuit.

Aan die situatie komt nu abrupt een einde omdat de Afrikaanse Varkenspest (ASF) de grootste varkensstapel ter wereld heeft aangetast. In China worden grote aantallen varkens geruimd. Het land kampt met tekorten en moet vlees inkopen op de internationale markt om de binnenlandse vraag te stillen. Dat trekt overal ter wereld varkensvlees weg uit lokale markten en jaagt de prijzen op. ASF kan zelfs internationale graan- en vleesmarkten ontwrichten, berichtten we afgelopen week.

Afgelopen week sloeg Clitravi, de vereniging voor de vleeswarenindustrie in Europa, alarm. De vleesverwerkers riepen alle partijen in de varkensketen - inclusief de boeren - op om de hogere kosten eerlijk over de keten te verdelen omdat de prijs voor varkensvlees wereldwijd sinds januari met ongeveer 30% is gestegen.

Nonsens, wat een flauwekul, eindelijk 'minder goedkoop' reageren varkensboeren volgens Pig Business. Nu de prijzen hoger zijn, moeten de verwerkers niet zeuren want die willen ook nooit de te lage prijzen samen in de keten dragen. Zo werkt een vrije markt nu eenmaal en als je daar niet mee om kunt gaan, moet je maar wat anders gaan doen.

Als hij in de piepzak zit, roept menige boer uiteraard wel om eerlijke prijzen. De vleesverwerkende industrie zag daar eerder nog geen aanleiding toe. Nu wel, omdat hun fabrieken zoveel mogelijk op volle bezetting moeten blijven draaien om het gewenste niveau van rentabiliteit te kunnen behalen. Schaarste laat de markt sneller krimpen, dan de prijzen kunnen stijgen.
PigBusiness - Varkenshouders verbouwereerd over klaagzang vleesfabrikanten | Pigbusiness.nl - Nieuws voor varkenshouders
  • Deel
Druk af