Het project is ingegeven door Dennis' streven naar vermindering van onze vleesconsumptie. Door de varkens te individualiseren denkt hij zijn boodschap "WENIGER FLEISCH. MEHR RESPEKT!" kracht bij te zetten. Consumenten bestellen bewust dát stukje worst van dát varken, en niet meer de anonieme kilo's zonder naam of herkomst. Volgens zeggen loopt het project goed: de varkens zijn al tot ver voor de slachtdatum uitverkocht.

De vraag is natuurlijk of de consument zich inderdaad laat beïnvloeden. Recent nog liet een filmpje hier op Foodlog zien dat naarmate een dier ons nader staat, we het vlees ervan minder snel consumeren. Ook de (geringe) paardenvleesconsumptie lijkt zich onder dit argument te scharen.

Wat vinden Foodloglezers? Ga je minder vlees eet als je weet dat het van varken Getrud of Betsy komt?

Eet je minder vlees als je het dier waar het van komt hebt gekend?

Dit artikel afdrukken