Vanaf begin volgend jaar kunnen de slachthuizen in Vlaanderen op ieder moment van de dag of nacht een controleteam over de vloer krijgen voor een verrassingsinspectie. Daarin zal dierenwelzijn centraal staan.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, trekt €3 miljoen uit om een mobiel - niet vast bij een slachterij gestationeerd - inspectieteam van 25 personen in het leven te roepen. Slachthuizen staan nu onder toezicht van inspecteurs-dierenartsen van het federaal voedselagentschap FAVV. Die controleren (voornamelijk) de voedselveiligheid van het vlees. De controle op het dierenwelzijn is decentraal belegd, bij de verschillende Belgische deelregeringen.

Dierenactivisten van Animal Rights brachten de tekortkomingen van die afzonderlijk belegde verantwoordelijkheid afgelopen jaren aan het licht met filmpjes in een varkensslachthuis in Tielt en een runderslachthuis in Izegem.

Weyts wil met zijn mobiele controleteam de mazen in het net dichten. "Vlaanderen neemt opnieuw het voortouw voor meer dierenwelzijn. Geen enkel controlesysteem zal ooit 100 procent waterdicht zijn, maar ik maak me sterk dat we de meest sluitende controle in Europa oprichten," zegt de minister in De Standaard.

In Nederland zijn inspecteurs vast bij een slachterij gestationeerd. Wel worden ze regelmatig gewisseld zodat ze niet vergroeien met het bedrijf dat ze moeten controleren.
De Standaard - Slachthuizen krijgen aparte controles op dierenwelzijn
  • Deel
Druk af