De Bond schrijft dat 'de maat vol is.' Daarom starten de Belgische boeren onder het motto Stop de waanzin - Boeren eisen volwaardige toekomst 'een nationale affichecampagne die op een sprekende en kleurrijke manier de vinger op de wonde legt.' Ze willen 'de burger alarmeren over de gevolgen van de vergroeningspolitiek die vandaag over het platteland raast. Een politiek die zonder onderscheid van grootte of aard honderden bedrijven elke toekomst dreigt te ontnemen.'

De boerenbond noemt een reeks vergroeningsmaatregelen en de onzekerheid die daaruit voor hun bedrijfsvoering voortvoeit. "Al die onzekerheid weegt steeds zwaarder door op onze bedrijven, die bovendien geconfronteerd worden met aanhoudend lage prijzen voor hun producten", zeggen ze.

stop de vergroening

Dilemma
In een nader bericht blijken ze zich met name te storen aan de rode en oranje kaarten die de Belgische overheid aan boeren in de buurt van natuurgebieden heeft uitgereikt. In Nederland kennen we dit beleid ook en benoemen we het chemisch: de ammoniakuitstoot in de buurt van natuurgebieden moet worden beperkt. Nederland heeft daar de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor ontwikkeld. Afgelopen week werd bekend dat die regelgeving strenger moet worden gemaakt.

Op de vrij verkrijgbare affiche die achter zoveel mogelijk ramen moet verschijnen is een boom te zien die boerderijen vertrapt. Een niet mis te verstaan en pijnlijk symbool dat het dilemma aanduidt: willen we boeren of natuur?

Fotocredits: Boerenbond
Dit artikel afdrukken