In het noorden van Noord-Holland staan gebouwen met een agrarische bestemming leeg en er komen er bij. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt Jaap Bond. Hij is gedeputeerde van Economische Zaken en Landbouw in Noord-Holland; hij wil de leegstand op het platteland voortvarend aanpakken. Hij reageert op onderzoek dat Wageningen Economic Research en het Kadaster hebben gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing in de provincie Noord-Holland.

Bond zegt op Wijnoordholland.nl dat het probleem groter is dan hij had gedacht. "Alleen al in Noord-Holland gaat het tot 2030 om bijna 1,5 miljoen vierkante meters aan leegstaande gebouwen. Dit speelt ook in de andere provincies. Ik ga daarom via het Interprovinciaal Overleg ook bij het Rijk aandringen op maatregelen.”
De provincie vroeg Wageningen Economic Research en het Kadaster te onderzoeken hoeveel gebouwen van boerenbedrijven leeg komen te staan in Noord-Holland. Boerenbedrijven worden steeds groter en zullen in aantal snel afnemen. Tussen 2000 en 2015 zijn 2.210 boerenbedrijven gestopt. Tussen nu en 2030 zullen nog eens nog 1.300 bedrijven stoppen. Daardoor treedt ook in Noord-Holland een verkrotting van het landschap op; de verkrotting in Brabant spant echter de kroon vanwege snel verouderende stallen.

In steden worden voormalige industriële panden met graagte verbouwd tot andere gewilde en gewaardeerde bestemmingen. Op het platteland is daar nog weinig animo voor.
Wijnoordholland - Noord-Holland doet onderzoek naar herbestemming leegstaande boerenbedrijven
  • Deel
Druk af