Nederlandse vissers mogen in 2019 nog maar 80% van de hoeveelheid tong vangen die ze dit jaar opvisten. Ook de quota voor schol, haring (-40%), makreel en kabeljauw gaan omlaag, in lijn met de aanbevelingen van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Daar staat tegenover dat de quota voor minder gevangen vissoorten als horsmakreel, tarbot en griet verruimd worden. Dat compromis bereikte minister Carola Schouten van LNV in Brussel, waar ze met de Europese visserijministers en de Europese Commissie overleg voerde. Schouten: "Veel visbestanden zijn in goede conditie. Dat betekent dat voor steeds meer commerciële vissoorten ‘geoogst kan worden uit de rente’ [dat wil zeggen uit de jaarlijkse aanwas, red], met als doel een duurzame visserij die ook op lange termijn voor vissers een goede boterham kan opleveren.”

Volgens Johan Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, is de grootste zorg van de Nederlandse vissers niet de vermindering van de quota. "We maken ons vooral zorgen of we het vangstquotum überhaupt kunnen opvissen met een naderende Brexit, de bouw van windmolenparken op zee en de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van het pulstuig."

De Visserijraad kwam verder overeen dat vanaf 1 januari alle bijvangsten van gequoteerde vis moeten worden aangeland. Uitzonderingen zijn mogelijk als de teruggegooide vis een hoge overlevingskans heeft of de vissers kunnen aantonen selectief te vissen. Nederlandse vissers testen op dit moment diverse methodes uit om de overlevingskans van bijvangst te vergroten; voor schol, tarbot en rog is uitstel van de aanlandplicht verkregen.
AD - Nederlandse vissers mogen minder haring en tong binnenhalen
  • Deel
Druk af