De VS stoten aanmerkelijk meer methaan uit dan gedacht. Niet alleen de vee-industrie maar ook andere menselijke activiteiten produceren veel methaan. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe Amerikaanse metingen.

Daarnaast wijst de krant op deze week naar buiten gekomen cijfers over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Uit de bodem van de Noordelijke IJszee blijkt evenveel methaan vrij te komen als uit de langzaam uit de permafrost ontwakende toendra's. Het gaat om uitstoot van rottingsgassen uit het heel verre verleden toen er nog geen menselijke activiteit op aarde was. Het vrijkomen ervan is echter onvermijdelijk bij opwarming van de aarde omdat het gaat om bestaande voorraden. Helaas is het gas niet exploiteerbaar zoals bijvoorbeeld olie en aardgas, die voortkomen uit hetzelfde type rotting maar die geconcentreerd en benaderbaar zijn opgeslagen in de bodem.

Als broeikasgas heeft methaan een dertig maal schadelijker invloed dan CO2.
Dit artikel afdrukken