Jan Terlouw zegt in het rapport: "Gedurende vele jaren hebben dierenbeschermingsorganisaties als Stichting Varkens in Nood wetenschappelijke rapporten, beeldmateriaal, inspectieverslagen en het tekortschieten van de overheid naar buiten gebracht. Keer op keer werd aangetoond dat het slecht is gesteld met de dieren in de Nederlandse vee-industrie, met name in de varkenshouderij.
Hoogste tijd om al dit materiaal te verzamelen en te bundelen in een waarschijnlijk uniek rapport. Wie het rapport leest zal, net als ik, heel bedroefd worden.
Hoogste tijd om al dit materiaal te verzamelen en te bundelen in een waarschijnlijk uniek rapport. Wie het rapport leest zal, net als ik, heel bedroefd worden. Er worden 120 misstanden beschreven, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Hoe is het mogelijk dat we dit laten gebeuren in een land waarvan we graag denken dat het humaan en beschaafd is? Geeft de menselijke superioriteit ons het recht om dieren zo te behandelen, of legt het ons veeleer de plicht op dieren te beschermen? Als het om mensen ging zou iedere misstand op zichzelf al voldoende reden zijn voor publieke verontwaardiging. Het opsluiten in donkere hokken, het ontnemen van iedere vorm van plezier en de mogelijkheid om te bewegen, daglicht te zien of frisse lucht te ademen, hoe kunnen we denken dat we dit dieren mogen aandoen? Dit alles terwijl varkens een intelligentie hebben vergelijkbaar met een kind van drie jaar oud. Waarom laten we oogluikend toe dat jaarlijks 25 miljoen sympathieke en intelligentie dieren zo’n lot moeten ondergaan?

'Tijd om te breken met het verleden'
Wie dit rapport heeft gelezen, zal niet aan de conclusie kunnen ontkomen dat het eten van varkensvlees uit de intensieve veehouderij onfatsoenlijk en onacceptabel is. Het rapport is een oproep aan de supermarkten om zo spoedig mogelijk over te stappen op varkensvlees met minimaal twee sterren van het Beter Leven Keurmerk en hiervoor de betreffende varkensboeren extra te betalen. Het is een oproep aan de varkensboeren, maar ook aan hun leveranciers en afnemers, om in ieder geval die misstanden op te lossen die geen geld kosten. Het is vooral een oproep aan de overheid om veel scherpere randvoorwaarden vast te stellen en die dan ook te controleren. Een goede mogelijkheid zou ook zijn om accijns op vlees te heffen en hiermee de afbouw van de huidige in financiële moeilijkheden verkerende varkenshouderij te financieren en te investeren in de ontwikkeling van vleesvervangers. Het rapport is ook een oproep aan de burger om dit soort kiloknallervlees te laten liggen; miljoenen mensen (vega- en flexitariërs) bewijzen dat leven zonder (veel) vlees heel aangenaam kan zijn. (Veel) vlees eten is niet alleen onacceptabel, het is ook ouderwets en ongezond.

De NVV zegt het vervelend te vinden dat Varkens in Nood bij herhaling pogingen doet om onze individuele boeren te beschuldigen van het massaal overtreden van de regels en het onachtzaam omgaan met hun dieren. Het doet volgens voorzitter Ingrid Jansen absoluut geen recht aan de wijze waarop onze varkenshouders met hun dieren omgaan.
Zeker, er zijn sinds de oprichting van Stichting Varkens in Nood in 1997 stappen voorwaarts gemaakt, maar het gaat langzaam, veel te langzaam. Nu de varkenssector weer eens in een crisis terecht is gekomen, is het tijd om te breken met het verleden en te bouwen aan een schone, gezonde en diervriendelijke toekomst. Vermijdbaar dierenleed is onaanvaardbaar. Laten we het anders gaan doen."

'Strengste wetten in de wereld'
De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) reageert gepikeerd. In een persbericht geeft de Vakbond vanmiddag aan zich niet te herkennen in het rapport dat zich beroept op oud en bovendien buitenlands onderzoeksmateriaal dat niet representatief zou zijn voor de Nederlandse varkenshouderij van vandaag. "Deze wijze van conclusies trekken, heeft voor ons geen wetenschappelijke basis. Wij ontkennen niet dat er op individuele bedrijven uitdagingen zijn. Het werken met dieren vergt immers uiterste zorg", zegt NVV-voorzitter Ingrid Jansen.

De Nederlandse varkenshouderij kenmerkt zich volgens Jansen door hoogopgeleide varkenshouders die met zorg en passie voor hun dieren zorgen en zich voortdurend blijven specialiseren in dier(gezondheids)- en -welzijnsmanagement. ‘Bovendien zijn Nederlandse varkenshouders gehouden aan de strengste regels en wetten in de wereld op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu en houden zich daar aan. Daar waar overtredingen worden geconstateerd, worden die gehandhaafd én gesanctioneerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).’

De NVV zegt het vervelend te vinden dat Varkens in Nood bij herhaling pogingen doet om onze individuele boeren te beschuldigen van het massaal overtreden van de regels en het onachtzaam omgaan met hun dieren. "Het doet", volgens Jansen, "absoluut geen recht aan de wijze waarop onze varkenshouders met hun dieren omgaan." Volgens haar heeft Varkens in Nood de sector zelf niet benaderd om conclusies uit het rapport te toetsen aan de werkelijkheid.

Fotocredits: Varkens voor het Provinciehuis in Noord-Brabant, Foodlog Media
Dit artikel afdrukken