Varkensboeren die verenigd zijn in de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben een advocatenkantoor opdracht gegeven om een procedure te starten tegen de Provincie Noord-Brabant namens de POV-leden in die provincie.
Aanleiding zijn de besluiten die de provincie in juli nam om de uitbreiding van de veehouderij in te dammen. Volgens de POV zijn die besluiten onrechtmatig. De Verordeningen Ruimte en Natuurbescherming die het provinciale parlement aannam, dwingen varkenshouders volgens de POV om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Daardoor zou een ongelijk speelveld ontstaan tussen Brabantse en andere Nederlandse varkenshouders. "De provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening", vindt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Voorts zegt de varkenshoudersorganisatie dat de maatregelen die de provincie treft om het milieu te beschermen, wettelijk onterecht zijn ook als ze wel beter zijn voor de natuur. De POV ontkent echter dat van effectiviteit sprake is. De milieuwinst wordt namelijk weggegeven aan andere economische sectoren die meer toekomst hebben omdat ze geld opleveren. De provincie moet echter een keuze maken en koos tegen de veehouderij.
Nieuwe Oogst - POV sleept Noord-Brabant voor de rechter
  • Deel
Druk af