Eerder deze week troffen de boerenorganisaties staatssecretaris Dijskma. Ze spraken met haar over hun eisen om de regelgeving te verlichten en deels terug te draaien. Daarmee zouden ze hun concurrentiepositie kunnen verbeteren. Dijksma reageerde afwijzend en gaf hen te verstaan dat de varkensproductie omlaag moet. Met dat nieuws keerden de bestuurders van NVV en LTO terug naar hun leden en vroegen hen wat ze nu willen.

Zojuist werd het antwoord bekend: actie, om te beginnen publieksvriendelijk en in Den Haag. Als er daarna geen oplossingen worden gevonden, zal de actiedruk worden opgevoerd, zo dreigen ze.

In een persbericht laten de boerenorganisaties namens hun achterban het volgende weten:

De leden van de NVV en LTO Varkenshouderij vinden de uitkomst van het gesprek met Sharon Dijksma niet voldoende en willen actie gaan voeren.
De leden hebben in meerderheid aangegeven te willen beginnen met een publieksvriendelijke actie, maar willen de actiedruk eventueel in de komende weken verder opvoeren als er niet op korte termijn oplossingen komen voor de schrijnende financiële situatie in de varkenshouderij.

De leden hebben in meerderheid aangegeven te willen beginnen met een publieksvriendelijke actie, maar willen de actiedruk eventueel in de komende weken verder opvoeren als er niet op korte termijn oplossingen komen
De eerste actie willen zij houden op donderdag 3 september voor het Tweede Kamergebouw op het Plein in Den Haag. De actie zal voorafgaand aan het Algemeen Overleg (AO)
Landbouw worden gehouden, waar staatssecretaris Sharon Dijksma haar inzet voor de extra Landbouwraad, op 7 september in Brussel, zal bespreken met de Tweede Kamer.

Het thema van de actie is ‘Als de boer toch niks verdient, dan geven ze het liever gratis weg.’ De precieze invulling wordt, in afwachting van een inmiddels aangevraagde vergunning, momenteel met de leden besproken.

Noodzaak
Doel van deze actie is de Kamerleden te overtuigen van de noodzaak van steun op korte termijn in de vorm van lastenverlichting, zoals het verlagen van de keuringskosten, voor de
varkenshouders die momenteel zwaar onder de kostprijs produceren. Varkenshouders zijn, als gevolg van alle extra eisen die Nederland legt bóvenop de al zeer
strenge Europese eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, 19 cent per kilogram varkensvlees duurder uit dan hun Europese collega’s. NVV en LTO pleiten dan ook voor een
Europees gelijk speelveld. Dat wil zeggen dat alle varkenshouders in Europa aan dezelfde wetten en regels voldoen.

“De leden geven aan dat lastenverlichting nú nodig is en rekenen er dan ook op dat de Tweede Kamer hen hierin steunt. Met de actie op 3 september doen zij een persoonlijk beroep
op de politiek”, aldus NVV-voorzitter Ingrid Jansen en waarnemend voorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij.


Feitelijk valt er op de cijfers van NVV en LTO iets aan te merken. Nederland produceert zijn varkens samen met België goedkoper dan hun grote concurrent Duitsland. Denemarken produceert goedkoper, evenals Frankrijk. Het feit dat de varkenshouderij in juist het laatste land zich in een nog ernstiger financiële toestand terecht is gekomen, laat zien dat er iets anders aan de hand is dan een kostenkwestie. Volgens Dijksma is er sprake van overproductie. Officiële cijfers vanuit varkenseconomen uit verschillende Europese landen ondersteunen die visie.

Fotocredits: Actie op het Plein, Den Haag, Poortje
Dit artikel afdrukken