Twaalf EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat de Europese Commissie haar klimaatdoelen voor 2030 aanscherpt. Uiterlijk in juni moet er wat hen betreft een voorstel liggen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en zijn collega's uit Frankrijk, Spanje en Italië hebben dat per brief gevraagd aan vicevoorzitter Frans Timmermans van de Commissie.

De brief komt aan de vooravond van de Europese Klimaatwet die Timmermans woensdag presenteert. Hij levert dan het eerste wetgevende deel van zijn Green Deal af. De Deal heeft tot doel de EU in 2050 klimaatneutraal te kunnen laten functioneren.

Het gerucht gaat dat in de nieuwe wet geen harde doelen zijn vermeld voor de reductie van CO2-uitstoot in de EU in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 1990. De twaalf landen vinden dat echter wel gewenst, maar een aantal Oost-Europese landen heeft dat liever niet omdat hun economie en energievoorziening daar een achterstand mee zouden oplopen. Eerder werd afgesproken de uitstoot met 40 procent te verminderen. De Commissie onderzoekt of dit kan worden opgeschroefd naar 50 tot 55 procent, maar voorstellen hierover worden niet voor september verwacht.
Nieuwe Oogst - Nederland wil aanscherping klimaatdoel EU
  • Deel
Druk af