Documenten die vorige maand door NGO Pesticide Action Network (PAN) openbaar zijn gemaakt, laten zien "hoe Commissievoorzitter José Barroso in de zomer van 2013 – na maanden van intensief contact met de industrie – de stekker trekt uit criteria die hormoonverstorende pesticiden van de markt moeten halen. De documenten bewijzen dat bij die beslissing internationale handel, en specifiek het EU-VS vrijhandelsverdrag TTIP, een rol speelde."

Harmsen ziet opzet in het uitstel
Uitstel met opzet
Dat schrijft journalist Vincent Harmsen op MO*. Onder de titel Europa verbiedt hormoonverstorende stoffen niet door TTIP-onderhandelingen laat hij zien hoe de Europese Commissie en Catherine Day, de secretaris-generaal van Commissie-voorzitter Barroso, op 2 juli 2013 de formulering van Europese criteria stopzetten. Day noemt tegenover ambtenaren 'potentiële gevolgen voor delen van de chemische industrie' maar ook de impact op 'internationale handel' als redenen om de milieuwetgeving te schrappen. De Commissie was volgens Harmsen wettelijk verplicht eind 2013 de criteria te publiceren. In 2009 nam het Europees Parlement samen met de Raad een wet aan die bepaalt dat pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen in de EU worden verboden. Harmsen ziet opzet in het uitstel dat is opgetreden bij het formuleren en publiceren van de voorwaarden daarvoor. Harmsen: "In die wet staat dat de Commissie voor eind 2013 'wetenschappelijke criteria' moet ontwikkelen om te bepalen welke pesticiden hormoonverstorend zijn. Deze criteria zullen 'horizontaal' worden ingezet, en ook worden toegepast binnen andere EU-wetgeving zoals REACH en wetgeving voor waterkwaliteit en cosmetica. De Commissie mist echter de deadline, en presenteert in mei 2014 een plan voor een impactstudie."

Zulke vragen stelt de politieke leiding niet graag aan de kiezer. Van de weeromstuit loopt die te hoop tegen endocriene verstoorders en andere food fights
Complot?
De EC zou Europa dus hebben bedrogen. Dat gelooft ook Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66). Volgens Harmsen is Gerbrandy van mening "dat individuen in de Commissie zich hebben gelieerd met de chemische industrie." Een reconstructie op basis van documenten zou dat duidelijk maken.

Bestaat er dus vanuit de EC een complot tegen de bevolking van de EU of zou er een verklaarbaar motief voor het gedrag van de Commissie zijn?

Ik denk dat het laatste het geval is. Het is alleen uiterst ongelukkig hoe er kennelijk gerommeld en gehannest moet worden om voor elkaar te krijgen wat de EU-bestuurders onvermijdelijk achten.

Europa is afhankelijk van handelsverdragen omdat het zijn industriële productie op peil moet houden. De koopkrachtige bevolking op het continent krimpt en vergrijst in de komende decennia. Dat betekent: minder consumptie en meer niet langer economisch actieve renteniers. Om de welvaart te handhaven moet Europa kunnen exporteren, temeer daar vanuit Noord-Afrika een groeiende zeer laag betaalde arbeidersklasse zal instromen. Om de gevolgen van die trends op te vangen moet Europa zijn markten openstellen en komen de voedselveiligheidsnormen van anderen die achterliggen op de onze toch op de eerste plaats.

Eigenlijk is de vraag dan ook een heel andere: willen we overgeleverd zijn aan internationale handel en zijn grillen of willen we onze economie meer vanuit onze eigen waarden op onszelf richten, ook als dat onze welvaart gaat beperken? Zulke vragen stelt de politieke leiding niet graag aan de kiezer. Van de weeromstuit loopt die te hoop tegen endocriene verstoorders en andere food fights.

Fotocredits: Des Daughter
Dit artikel afdrukken