In SeaFoodSource probeert Cliff White te duiden wat de gevolgen van Trumps beleid zijn voor de Amerikaanse visserij. Hoe Trump specifiek tegenover de industrietak als geheel staat, is nog onduidelijk. Maar uit de decreten tijdens zijn eerste twee weken als president valt wel een en ander af te leiden.

1. Protectionisme
De sterke nadruk van Trump op protectionisme en Amerika first zal waarschijnlijk gunstig uitpakken voor visserijbedrijven die in Amerikaanse wateren vissen en hun vangsten op de Amerikaanse markt afzetten. Zij krijgen met minder concurrentie te maken en de binnenlandse markt is groot genoeg. Bedrijven die vis en zeevruchten in- en exporteren zullen het moeilijker krijgen, vooral als ze op China en Mexico gericht zijn. Met die landen heeft Trump weinig op. Hogere barrières en dito tarieven liggen voor de hand.

2. Pleziervisserij
In de VS is al geruime tijd sprake van getouwtrek tussen de federale overheid en de commerciële visserij enerzijds en lokale autoriteiten en de pleziervisserij anderzijds, beschrijft White. De beperkingen die Trump oplegt aan het federale overheidsapparaat lijkt in het voordeel uit te vallen van de pleziervissers. Zij kunnen zich mogelijk verheugen op ruimere quota en minder strikte overheidsregulering. Binnenlandse visbedrijven, bijvoorbeeld de vissers die in het seizoen vissen op de red snapper in de Golf van Mexico, zijn alvast gewaarschuwd.

3. Natuur en klimaat
Trump gelooft niet in klimaatverandering en zet in op volop fossiele brandstoffen. Dat betekent waarschijnlijk dat de opwarming van de oceanen zal doorzetten. Voor de visserij betekent dat dat er zich kansen én bedreigingen voordoen. Kansen ontstaan doordat vissen warmere of juist koelere wateren opzoeken; bedreigingen omdat visrechten doorkruist kunnen worden door gas- en olieboringen. Creëerde president Obama nog 's werelds grootste maritieme reservaat, Trump zal vissers op natuurgebied weinig in de weg leggen.

4. TPP: nieuw economisch zwaartepunt China
Het ziet er naar uit dat China de nieuwe economische zwaargewicht wordt in de regio rond de Stille Oceaan. Trump haalde een streep door het vrijhandelsakkoord TPP. Voor Amerikaanse visserijbedrijven betekenen dat meer en hogere barrières als ze op Aziatische markten willen opereren of aan Aziatische zeevruchten willen komen.

5. Snijden in regelgeving
Het is nog even koffiedik kijken hoe Trumps decreet om te gaan snijden in de overheidsregelgeving uit zal pakken. Waarschijnlijk zal dat ten koste gaan van de grote(re) bedrijven en ten gunste zijn van de kleinere, denkt White. Hij heeft een dringende aanbeveling voor de visindustrie: trek naar Washington en verzeker je van de sympathie en goede wil van de Trump-regering. Want vooralsnog zit de visserij onder de radar - en dat kan al gauw een vergeethoekje blijken.
Dit artikel afdrukken