Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen deden een vervolgonderzoek onder bijna 1.000 diabetespatiënten die in de jaren 1989-1995 aan een diabeteszorg-proef hadden meegedaan. Destijds benadrukten diabetesartsen het belang van een dieet in combinatie met lichamelijke activiteit, stelden ze het voorschrijven van medicijnen uit en gaven ze patiënten doelen die per kwartaal beoordeeld werden.

Een controlegroep werd vrijgelaten bij hun keuze voor een behandeling en mocht ook tussentijds aanpassen. Na 6 jaar was er tussen beide groepen geen verschil qua sterfte, wel bleken de vrouwen uit de gepersonaliseerde zorg-groep lagere bloedsuikerspiegels te hebben.

In de aansluitende studie werd het gedrag van de deelnemers aan het oorspronkelijke onderzoek nog 13 jaar langer gevolgd.

De onderzoekers denken dat mannen zich door de ziekte diabetes aangetast voelen in hun mannelijkheid
In die periode kwam aan het licht dat de vrouwen die persoonlijke zorgplannen voorgeschreven hadden gekregen 26% minder overlijdensrisico en 30% diabetesgerelateerd overlijdensrisico liepen dan vrouwen die een standaardbehandeling kregen. De vrouwen met een behandeling op maat bleken 41% minder kans op een beroerte en 35% minder kans op andere diabetesgevolgen als amputaties of blindheid te hebben.

Bij de mannen bleek dit soort verschillen tussen degenen met een behandeling op maat of de standaardbehandeling niet te ontstaan.

Volgens onderzoeksleider dr. Marlene Krag helpt de aandacht en steun rondom gestructureerde persoonlijke diabeteszorg vrouwen zich beter aan behandelplannen te houden. "Vrouwen accepteren gemakkelijker dat ze ziek zijn en passen de daarbij horende maatregelen eerder toe, hetgeen mogelijk effect heeft op de uitkomsten op lange termijn", aldus Krag.

De onderzoekers denken dat mannen zich door de ziekte diabetes aangetast voelen in hun 'stoere' mannelijkheid, waardoor ze in hun dagelijks leven aanpassingen moeten doorvoeren die ze niet willen. Dat belemmert hun behandeling. De gestructureerde persoonlijke diabeteszorg gaat in "tegen de tendens van mannen om op hun intuïtie te vertrouwen in plaats van zichzelf regels op te leggen", menen de onderzoekers.

Fotocredits: stoere vent, mendolus shank
Dit artikel afdrukken