De beide bewindsvrouwen zijn verantwoordelijk voor de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Die is bedoeld om de verstikkende neerslag van stikstof op natuurgebieden te beperken.

De PAS is het antwoord van Nederland op de eis van Europese natuurwetgeving ter bescherming van daartoe aangewezen natuurgebieden. De ontwikkeling ervan is niet eenvoudig geweest omdat ons land dichtbevolkt is, een hoge verkeersdichtheid en de nodige industriële uitstoot heeft en door zijn hoog-productieve landbouw en dierhouderij een navenant hoge stikstofuitstoot kent.

'Te optimistisch'
De commissie zegt van mening te zijn dat "het PAS te optimistisch is over het positieve effect van in het PAS opgenomen herstelmaatregelen.
Het oordeel is een vervelende streep door de rekening van de bewindsvrouwen
De Commissie adviseert daarom de onzekerheden van de maatregelen beter te beschrijven, en ook maatregelen ‘achter de hand’ uit te werken om bij te kunnen sturen bij tegenvallers".

Het oordeel is een vervelende streep door de rekening van de bewindsvrouwen die nu opnieuw normen moeten vaststellen rond dit gevoelige dossier dat beperkend werkt voor zowel industriële als landbouwactiviteit in ons land. Rond de mestwetgeving en het uitrijden van mest ligt het dossier onder boeren op dit moment nog altijd gevoelig. Op Foodlog is in het verleden uitvoerig over gediscussieerd over de boerenkant van de zaak.

De toetsingscommissie MER oordeelt dat Schultz en Dijksma door hun optimistische verwachtingen van de uitwerking van de PAS "herstel van natuur én nieuwe economische ontwikkelingen in het gedrang kunnen laten komen". Daarom adviseert de commissie de bewindsvrouwen de uitvoering van de PAS aan te passen. Zij hebben inmiddels laten weten dat te zullen doen.

Het oordeel van de commissie is hier te lezen.

Fotocredits: stikstoftanks, Danielle Scott
Dit artikel afdrukken