Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 18 maart jl. boekte de Limburgse SP een klinkende overwinning. Sindsdien onderhandelde de partij met het CDA over een te vormen coalitie. Het Nieuw Gemengd Bedrijf, de voorgenomen 'gigastal' voor 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens inclusief slachterij en mestverwerking, bleek een belangrijk geschilpunt.

Inmiddels stelt de SP stelt zich op het standpunt dat 'een meerderheid van Provinciale Staten de plannen van het NGB goedgekeurd heeft en een vergunning is verleend en dat is voor de SP een politiek gegeven', meldt www.mijnhorstaandemaas.nu.

'Geen beleid dat schaalvergroting stimuleert'
In het Coalitieakkoord staat met betrekking tot het NGB: 'Het beleid voor land- en tuinbouw zoals in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vastgelegd wordt gehandhaafd. De Provincie voert zelf geen specifiek beleid dat schaalvergroting in de veeteelt stimuleert. Een volgend grootschalig Nieuw Gemengd Bedrijf wordt niet toegestaan totdat het bestaande Nieuw Gemengd bedrijf op alle aspecten objectief is geëvalueerd.'

'Mooie woorden'
Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel (de vereniging die zich te weer stelt tegen de komst van het NGB) reageert teleurgesteld. Volgens hem laat de provincie de kans lopen grenzen te stellen aan schaalvergroting en megastallen. "Er wordt geen enkele grens getrokken. Ondanks mooie woorden over streekeigen, (familie)bedrijven, grondgebonden, aanvullende activiteiten en diensten, consequent toezicht en handhaving, dierenwelzijn en verduurzaming stimuleren, verbinden activiteiten met natuur en landschap, nieuw ondernemerschap. Op zich zijn deze woorden voor Limburg ongekend in een coalitieakkoord. Maar als je de grenzen met betrekking tot de Intensieve veehouderij niet duidelijk aangeeft en de middelen die leiden tot een echt ander beleid niet noemt, dan blijft het waarschijnlijk bij woorden", aldus Geurts.

Voor 'het bestaande NGB' is de situatie ook nog niet geheel duidelijk. Als de NGB-plannen nu eindelijk doorgang vinden, stelt de SP 'dat een meerderheid van Provinciale Staten voor de komst van het NGB is en 'daar moet je je als politicus bij neerleggen'.' Worden de protesterende omwonenden toch (en Behoud de Parel) toch nog in het gelijk gesteld, zal de SP bij een nieuw voorstel in de Staten alsnog tegen het NGB stemmen. Ook over nieuwe aanvragen voor megastallen zal de SP negatief stemmen.

Volgens de SP heeft de partij in het collegeakkoord veel zaken gedaan gekregen. Het regeringspluche lonkt, met het NBG als 'gegeven'. Het zou vreemd zijn als de landelijke SP zich nog wel zou verzetten tegen het al jaren sterk omstreden NGB.

Fotocredits: 'Impressie', NGB
Dit artikel afdrukken