Vooral melkveehouders protesteren tegen het overheidsbeleid op het gebied van stikstof. Dat doen ze omdat ze grotendeels het veld moeten ruimen voor de nieuwe inrichting van Nederland: meer bewoning en bijbehorende infrastructuur, meer natuurimpact als gevolg daarvan én tegelijk meer natuur.

De media neigen ernaar te melden dat de melkveehouderij juist nu eindelijk goed geld verdient. Ondanks de gestegen energie-, kunstmest- en voerkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zou de marge op de inkoopwaarde van melk harder stijgen.

Royal FrieslandCampina, de Nederlandse marktleider, betaalt melkveehouders op dit moment een garantieprijs van €60 per 100 kilo. De afgelopen jaren lag de prijs rond de 35 eurocent per kilo. In de periode daarvoor schommelde de prijs rond de 30 cent. Duitse vakmedia melden dat de prijzen door het dak gaan en dat reguliere melk duurder dreigt te worden dan biologische.

De hoge inkoopwaarde van melk voor verwerkers en zijn volgens het Financieele Dagblad niet alleen het gevolg van kostenstijgingen maar ook van de slechtere kwaliteit en minder aanvoer van melk. De slechtere kwaliteit is het gevolg van droogte en warmte. Daardoor zit er minder eiwit en vet in een liter melk. Droogte en warmte zouden bovendien zorgen minder liters zodat dat effect nog eens versterkt wordt terwijl de vraag naar zuivel in de wereld stijgt. Minder melk van mindere kwaliteit jaagt daardoor de prijzen inflatoir omhoog. Van die prijsstijging zouden ze een flinke slok meer over houden dan in de twee decennia hiervoor.

We vroegen Hans Dirksen van Dirksen Management Support, een bureau dat zich bezighoudt met onder andere marges in de melkveehouderij, om zijn reactie op de gedachte dat boeren nu prima verdienen. Dirksen geeft aan dat de marges mogelijk tijdelijk wat hoger zijn maar vermoedelijk verdampen over het jaar heen. De prijzen van voer en energie stegen al voor de stijging van de melkprijs uit. Met het zicht op nog verder stijgende energiekosten zullen de marges bovendien verder slinken. Er is geen reden om te denken dat melkveehouders over 2022 binnenlopen.

De consument zal in de komende maanden worden geconfronteerd met fors duurdere melk en andere zuivelproducten. De prijsstijgingen als gevolg van de inkoopwaarde van melk zijn nog niet verwerkt in de prijzen die we betalen in de supermarkt. Producten worden fors duurder, terwijl niemand er meer door gaat verdienen, behalve misschien de handel in de tussenfasen. Het Financieele Dagblad raadt beleggers aan de nog beschikbare voorraden houdbare melk in te kopen. Die is al jaren veel goedkoper dan verse en biedt juist in deze situatie extra kansen. Ook als consument kun je nog net flink inslaan om de inflatie voor te zijn.
  • Deel
Druk af