Het overleg met de achterban van milieuorganisaties heeft vrijdag niet tot overeenstemming geleid over het conceptadvies. Een deel van de groene clubs vindt het advies niet ver genoeg gaan. Dat meldt De Telegraaf.

De SER is bedoeld als wijs maar ook polderend orgaan dat kwesties in de samenleving tot een consensus dient te brengen. Daarmee moet de SER de regering helpen de politiek tot instemming met antwoorden op kwesties te brengen.
De Raad is door de regering gevraagd om met een advies te komen over de vraag hoe om te gaan met biomassa. Door de bijstook van hout - met flinke subsidies - en het openhouden van kolencentrales om daar extra vaart in te zetten (60% van Nederlands als 'duurzaam' geadministreerde energie is op dit moment afkomstig uit biomassa) is een gepolariseerde discussie in de samenleving ontstaan.

Afgelopen week kwamen de eerste contouren van het conceptadvies via de NOS naar buiten. De SER stelt dat Nederland zoveel mogelijk moet stoppen met biomassa als bron voor energie. Het advies bevat echter geen duidelijke doelen in de tijd of een pleidooi voor het direct staken van de subsidies voor biomassacentrales.

Zonder akkoord met de groene organisaties, wankelt het SER-advies
Een aantal groene organisaties die tegen biomassacentrales zijn, wil dat er wel duidelijke afspraken in het advies komen. Dat geldt voor onder meer het Comité Schone Lucht, MOB, de Dogwood Alliance, Biofuelwatch en Estonian Forest Aid. Verder willen zij dat bestaande subsidies worden teruggedraaid in combinatie met compensatie voor reeds gemaakte kosten. Daarnaast willen ze dat de EU een eind maakt aan het label ‘klimaatneutraal’ voor energie op basis van houtige biomassa.

Zonder akkoord met de groene organisaties, wankelt het SER-advies. De officiële overhandiging aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) staat gepland voor woensdag.

Onderwijl trekt opiniemaker duurzame energie Remco de Boer zich vanaf de andere kant van het spectrum de haren uit het hoofd. Hij pleit vóór biomassa omdat zonder verbranding van organisch materiaal de klimaatdoelstellingen niet haalbaar zijn. De groene organisaties hebben daar weinig boodschap aan. Het is van 2-en één wat hen betreft: genoegen nemen met minder energie of meer verstoken en dat dan toch maar duurzaam (want niet-fossiel) noemen. Op Foodlog voerden commentatoren er in mei een discussie over naar aanleiding van een advies aan de SER door het Planbureau van de Leefomgeving. Net als De Boer pleit het PBL pro biomassa.

Dit artikel afdrukken