Dat lijkt de korte samenvatting van een 17 pagina's tellende Kamerbrief die de Nederlandse minister van Landbouw afgelopen week publiceerde. Ze onderschrijft de doelstellingen van de Europese Commissie (minder subsidies, meer doelgericht beleid) en wil vooral de markt laten betalen voor duurzaamheidsinspanningen van boeren. Die moeten daar door de markt 'eerlijk' voor betaald worden op basis van hun inspanningen voor kringlooplandbouw. Alleen waar nodig, moet de overheid nog wat bij-financieren.

De minister schrijft vele woorden. Dat lijkt ze zich ook zelf te realiseren in deze passage:

Ik vraag er aandacht voor dat, ook wanneer boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en beloond worden voor het leveren van maatschappelijke diensten, zij risico’s lopen rond productie en prijsvorming. Het toekomstig GLB zou zich daarom ook op het versterken van het risicobeheer moeten richten.

Kort gezegd zal ik mij inzetten voor een GLB dat bijdraagt aan een landbouw die economie, boer en leefomgeving verbindt, zich richt op regionale opgaven, daarmee draagvlak en maatschappelijke legitimiteit heeft én ondersteunend is aan de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.


Hoe die eerlijke prijs tot stand moet komen blijft een raadsel, zolang Nederland een duur productieland is met een grote exportpositie in agrarische grondstoffen. De Kamerbrief bevat geen antwoord op die vraag.
Tweede Kamer - Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • Deel
Druk af