Minister Edith Schippers maakte dat vrijdag na afloop van de Europese Raad van ministers van Volksgezondheid in Luxemburg bekend.

De EU-lidstaten gaan het gebruik van antibiotica in mens en dier terugdringen en gaan samenwerken voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. "De afgelopen dertig jaar zijn er geen belangrijke nieuwe types antibiotica ontwikkeld", aldus Schippers, terwijl er naar schatting jaarlijks 25.000 inwoners van de EU en 700.000 mensen wereldwijd overlijden aan bacteriële infecties die niet meer te genezen zijn met de bestaande antibiotica.

Minder antibiotica in dierhouderij, ontwikkeling nieuwe antibiotica
De lidstaten en de Europese Commissie hebben daarom de volgende acties afgesproken:
1) elk land moet een One Health Actieplan hebben, waarin deze problematiek in zowel de zorg als in de veterinaire sector wordt aangepakt. Een Europees netwerk dat beide sectoren verbindt, gaat het opstellen en uitvoeren van de actieplannen ondersteunen. Landen kunnen onderling afspreken elkaars actieplannen te beoordelen.
2) lidstaten gaan maatregelen nemen om zorgvuldig gebruik van antibiotica bij mens en dier zeker te stellen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar het gebruik van antibiotica in de dierhouderij.
3) naast een Europese aanpak, is mondiale samenwerking cruciaal. De lidstaten roepen de Europese Commissie dan ook op om in multinationale en bilaterale overeenkomsten en dialogen tussen de EU en andere partijen de EU-normen en het EU-beleid met betrekking tot antibioticaresistentie te verdedigen, te garanderen en actief te bevorderen;
4) lidstaten gaan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica bevorderen. Ook gaat de EU de ontwikkeling van een nieuw businessmodel stimuleren om zo nieuwe antibiotica op de markt te krijgen.


Dure medicijnen en verbetering voedselproducten
De Europese Raad maakte verder afspraken over de toegang van patiënten tot betaalbare medicijnen en de verbetering van voedselproducten. Voor dit laatste zal de Europese Commissie de doelstellingen voor reductie van zout en vet aanscherpen en moeten de lidstaten uiterlijk eind 2017 nationale plannen tot verbetering hebben opgesteld. Ook moet "samenwerking tussen levensmiddelenproducenten, supermarkten, cateraars en andere aanbieders van eten enerzijds, en anderzijds partijen op terrein van zorg, landbouw, voeding, economie en innovatie versterkt worden."

Schippers na afloop van de ministerraad: "We slaan de handen ineen om problemen aan te pakken die je niet eventjes in een half jaar EU-voorzitterschap kunt oplossen. Het is echt lange adem-werk. Maar we hebben vandaag serieuze stappen gezet."
Dit artikel afdrukken