De afgelopen maanden lieten vele deskundigen noodkreten horen over de resistentieproblematiek die het gevolg is van onbesuisd gebruik van antibiotica in zowel het humane als veterinaire bereik. Mensen en huisdieren krijgen te gemakkelijk 'een kuurtje'. Dat heeft als gevolg dat mensen met kritische besmettingen niet meer behandeld kunnen worden. Hierdoor overlijden in de VS en de EU samen naar schatting inmiddels 50.000 mensen jaarlijks. Deze groep zal onvermijdelijk groeien, zo stellen deskundigen.

In Nature doen deze week Jeremy Woolhouse en Jeremy Farrar een oproep om een intergovernementeel panel op te zetten naar analogie van het IPCC om de naar hun oordeel anders onbestuurbare problematiek aan te pakken. Gebeurt dit niet dan zullen, zo waarschuwen de auteurs van het voorstel, zelfs doodgewone operaties en andere chirurgische interventies niet meer zonder grote risico's kunnen worden uitgevoerd.

Woolhouse en Farrar stellen als naam van het 'antibiotica IPCC' het Intergovernmental Panel on Antimicrobial Resistance (IPAMR) voor.
Dit artikel afdrukken