Dat maakte het ministerie van EZ gistermiddag bekend. Vanaf middernacht zijn de regels versoepeld. De ophokplicht en extra hygiënemaatregelen om het H5N8-virus zich niet te laten verspreiden blijven van kracht. Ook de jacht gaat weer open, behalve in de door het virus getroffen getroffen 10-kilometer gebieden

Het ministerie schrijft:
De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden worden met ingang van maandag 15 december 2014 om 00.00 uur aangepast. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de 10 kilometergebieden, gelden daarom vanaf maandag dezelfde maatregelen. De regio’s waarin Nederland is opgedeeld, komen te vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen
Het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden gevogelte blijven van kracht. Ook de bezoekersregeling voor bedrijven met commercieel gehouden gevogelte blijft gelden. Transportwagens mogen maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden.

Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, blijft het treffen van strenge hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. De pluimveesector heeft aangescherpte hygiënevoorschriften opgenomen in de private kwaliteitssystemen. Op de naleving wordt intensief, met onaangekondigde private controles, toegezien.

Indien er onverhoopt de komende tijd opnieuw een uitbraak van vogelgriep in Nederland plaatsvindt dan worden in de betreffende regio dezelfde strikte maatregelen ingesteld als eerder het geval was.

10 kilometergebieden
De zones van 10 kilometer rond de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude blijven in stand tot 30 dagen na ontsmetting van de betreffende bedrijven. Hier blijft een totaal vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van kracht. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt dit vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Ook het jachtverbod, dat in de rest van Nederland wordt beëindigd, blijft hier gelden. Datzelfde geldt de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.


Na de constatering van de uitbraak in Zoeterwoude op 30 november zijn geen nieuwe griepgevallen vastgesteld. Over de oorzaken van de uitbraak van het H5N8-virus valt nog steeds weinig met zekerheid te zeggen.
In twee poepmonsters van Smienten, een wilde eendensoort, is het virus aangetroffen. Het is echter alleen in binnenhouderijen gevonden en niet bij vrije uitloopbedrijven of bij één van de vele hobbykippenhouders in Nederland. Hoe dat kan, blijft een raadsel.

Fotocredits: haan met aanhang, Johan Wieland
Dit artikel afdrukken