Volgens een aantal hoogleraren, advocaten en juristen is CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, in strijd met de grondwet. Dat schrijven ze in een open brief aan de Eerste Kamer, die binnenkort moet beslissen over goedkeuring van het verdrag.

Het kabinet kreeg het verdrag met moeite geaccepteerd door de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Eerste Kamer leek ver weg totdat de PvdA vorige maand positief reageerde op een Frans-Nederlands initiatief om handelsakkoorden 'groener' te maken, schrijft het Algemeen Dagblad.

De rechtsgeleerden vinden het door CETA in het leven geroepen internationale arbitragehof in strijd met de Nederlandse grondwet. Dat is volgens hen een "onnodig parallel rechtssysteem ter bescherming van de belangen van buitenlandse investeerders en in strijd met de grondwet waarin bepaald is dat Nederlandse rechters in dergelijke kwesties bevoegd zijn." Ook waarschuwen de ondertekenaars voor de overdracht van wetgevende bevoegdheden aan ambtelijke CETA-werkgroepen en de "boterzachte milieubepalingen".

De bezwaren zijn samen te vatten als een protest tegen de overdracht van Nederlandse souvereiniteit aan internationale administratieve gremia.
AD - Nederlandse hoogleraren: verdrag EU en Canada in strijd met grondwet
Reageer
  • Deel
Druk af