Het bestuur van LTO/NOP noemt de voorgestelde maatregelen van het ministerie van Economische Zaken tegen mestfraude "draconisch en volledig misplaatst als het om de pluimveesector gaat", meldt Boerderij. Naar aanleiding van mediaberichten over mestfraude en 'zwarte mest' heeft de overheid een streng pakket maatregelen voorgesteld. Daarbij horen bijvoorbeeld "gps verankerd in de mestaanhangers, verplichte onafhankelijke mestmonstername per aflevering en certificering van intermediairs".

Volgens LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers wordt de pluimveesector hiermee het slachtoffer van malafide mestpraktijken in andere sectoren. De pluimveesector heeft zijn mestafzet juist goed geregeld: "93 procent van onze mest gaat naar de verbrandingscentrale in Moerdijk of gaat bewerkt weg voor export. Slechts 7 procent gaat naar de akkerbouw. De fraudedruk in de pluimveesector is zeer laag om de simpele reden dat er met mest geld te verdienen is. Dat hebben buiten de sector helaas maar weinig mensen tussen de oren.''
Dit artikel afdrukken