Hoogleraar Pablo Tittonell houdt vanmiddag aan de WUR zijn inaugurele rede. Volgens Resource, het blad van de Wageningse universiteit, pleit hij
"voor extensivering van de landbouw in Europa en de VS, maar voor intensivering van de landbouw in opkomende economieën in Afrika en Azië. De groei van de voedselproductie moet vooral komen van de kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden, die nu al het leeuwendeel van het voedsel in de wereld produceren. Die moeten geen monoculturen gaan verbouwen, maar via gewasrotatie en andere ecologische principes de landbouw en veeteelt ontwikkelen. Hij noemt het 'ecologische intensivering'."
Dit artikel afdrukken