Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Mestbeleid

0

‘Rapporten RIVM en PBL niet correct als basis voor gesprek mestbeleid’

‘Rapporten RIVM en PBL niet correct als basis voor gesprek mestbeleid’

'Er wordt niet met 2, maar met 3 maten gemeten in Nederland als het gaat om de normen tussen natuur- en landbouwgebieden'; dat beweert Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag-Zuivelfonds. Hij vindt de staatsinstituten Planbureau voor de...

0

‘Mestfraude los je op door regionaal beleid’

‘Mestfraude los je op door regionaal beleid’

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt op de zuidelijke zandgronden van ons land door boeren gefraudeerd met mest. Daardoor zorgen zij voor mislukkende nitraatdoelen. Het PBL baseert zich op een forse overschrijding van de wettelijke...

0

Boeren niet afwijzend over voornemen eigen mestbeleid N-Brabant

Boeren niet afwijzend over voornemen eigen mestbeleid N-Brabant

De provincie Noord-Brabant komt met een eigen mestbeleid. Uitgangspunten van het beleid zijn een circulaire economie, schone en veilige mestverwerking en geen groei meer van de veestapel in delen van de provincie. Dat meldt de provincie vandaag. De...