Als gevolg van de drie woorden 'Omtzigt, functie elders' verloopt de formatie van wat waarschijnlijk het vierde kabinet Rutte gaat worden anders dan gebruikelijk. De verkenners Ollongren en Jorritsma moesten van de Kamer hun aantekeningen van de wensen van de politieke partijen met regeringsambities openbaar maken.

Boerenblad Nieuwe Oogst ploos de documenten na en ontdekte dat zelfs D66 niet om gedwongen krimp van de veestapel heeft gevraagd. De sociaal-liberale partij vroeg in 2019 bij monde van Kamerlid Tjeerd de Groot om halvering van de veestapel en veroorzaakte daarmee een golf van boerenprotestacties in Nederland.

Onder het kopje 'stikstof' staat in de aantekeningen van Jorritsma en Ollongren dat de VVD krimp een "spannend onderwerp met D66" noemt. Halveren van de veestapel is voor de VVD geen doel, maar minder vee is wel een "consequentie" van beleid. D66 blijkt bij de verkenners te hebben gepleit voor een "duurzame en houdbare aanpak van de stikstofproblematiek". De halvering van de veestapel waarmee D66 de verkiezingen in ging, wordt niet expliciet genoemd. D66 benadrukt de bouw van meer betaalbare woningen. GroenLinks acht de stikstofproblematiek een "groot issue" en "technisch en politiek ingewikkeld". Toch is halvering van de veestapel voor de Groenen van Jesse Klaver "geen principekwestie". Net als de VVD ziet GroenLinks geen oplossing zonder minder dieren als consequentie van beleid. Het CDA werd over de kwestie niet gehoord omdat de partij niet inhoudelijk heeft gesproken met Ollongren en Jorritsma.

Na de ambtelijke rapporten die afgelopen weken naar buiten kwamen met pleidooien voor gedwongen krimp in aantallen dieren, lijkt een Rutte IV over zowel rechts als links geen gedwongen krimp te zullen opleggen.
Nieuwe Oogst - Halvering veestapel geen harde eis in aantekeningen verkenners
  • Deel
Druk af