Wakker Dier vindt dat de handhavingsnormen van de NVWA voor het klimaat in varkensstallen te ruim zijn. In een brandbrief aan minister Carola Schouten van Landbouw vraagt de dierenwelzijnsorganisatie aandacht voor de onvoldoende strenge inspecties.

Open norm
Aan de basis van de oproep van Wakker Dier ligt de wettelijke bepaling dat het stalklimaat niet schadelijk mag zijn voor varkens. Dat is een zogeheten open norm, die niet nader bepaalt wanneer sprake is van een schadelijk stalklimaat. Om de norm van handvatten te voorzien, deed de Wageningen Universiteit wetenschappelijk onderzoek. Dat leverde een aantal uitgangspunten op die door de NVWA zijn vertaald in een inspectieprotocol.

In 2018 voerde de NVWA inspecties uit bij 23 varkensbedrijven. Wakker Dier vroeg via een wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) de inspectieresultaten op en verwerkte die in een rapport. Volgens Wakker Dier verschilt het inspectieprotocol van de NVWA op meerdere momenten van de door de WUR voorgestelde handvatten.

De NVWA heeft zich aan die regel gehouden, zegt de NVWA. Als Wakker Dier het daar niet mee eens is, moet de organisatie de wet proberen te veranderen
Verschillende normen
Volgens de NVWA is er pas iets mis met het stalklimaat als er ten minste 1 afwijking op luchtkwaliteit (de hoeveelheid ammoniak, de hoeveelheid CO2) én 1 afwijking aan het dier (rode ogen, zichtbare afwijkingen aan staart of oren, bevuiling) geconstateerd zijn. Wakker Dier vindt een afwijking op ieder van de 5 aspecten al reden om het oordeel 'vermoeden afwijkend klimaat' te geven. Ook geldt in het NVWA-protocol dat er bij meerdere hokken sprake moet zijn van afwijkingen, terwijl Wakker Dier bij 1 hok al tot waarschuwing of boete wil overgaan.

Bij de 23 varkensbedrijven waar de NVWA in 2018 inspecties uitvoerde, werd in 4 gevallen verbetering waargenomen en werd één schriftelijke waarschuwing uitgedeeld. Volgens Wakker Dier is dat te weinig. In november vorig jaar zei de dierenwelzijnsorganisatie al dat het klimaat in varkensstallen veel beter kan. De gemeten concentraties CO2 en ammoniak lieten grote verschillen zien. Opvallend was dat er niet direct gezondheidseffecten te zien waren. In een commentaar schreef Boerderij dan ook: 'Gezonde varkens zijn geen nieuws'.

Foodlog vroeg de NVWA om een reactie. De autoriteit legt uit dat de NVWA zelf geen handhavingsnormen heeft vastgesteld. Dat is aan de wetgever en die heeft in dit geval gekozen voor een open norm. Om in dat kader tot een handhavingsprotocol te komen, heeft de NVWA de handvatten van de WUR als uitgangspunt genomen. De NVWA meet, en kijkt naar de dieren en het dierenwelzijn. Als bij inspectie blijkt dat er niet aan de 5 aspecten wordt voldaan, treedt de dienst op. De NVWA heeft zich aan die regel gehouden, zegt de NVWA. Als Wakker Dier het daar niet mee eens is, moet de organisatie de wet proberen te veranderen, maar niet de handhaving daarvan. De wet en dus de wetgever zijn in het geding.
Dit artikel afdrukken