In een interview met Food Hospitality zegt Ghislaine Mittendorf, coördinerend specialistisch inspecteur bij de NVWA, dat de NVWA binnen 4 jaar "heel goed zicht [wil hebben] op de voedselveiligheidssituatie binnen alle organisaties."

Inspectieresultaten lunchrooms en attractieparken al langer openbaar
Vanuit die doelstelling publiceert de NVWA sinds midden vorig jaar de inspectieresultaten van lunchrooms en al langer die van attractieparken.
Tijdens een recente pilot in ziekenhuizen is ervaring opgedaan met de instrumenten die de NVWA kan inzetten om zorgorganisaties structureel te helpen hun voedselveiligheid te verbeteren. Het publiceren van de inspectieresultaten is er daar een van.

Een voorbehoud is op zijn plaats bij de ambitieuze plannen. Het is de vraag of de NVWA genoeg mankracht heeft om het na te streven doel te bereiken
'Meedenken'
Mittendorf voegt daar aan toe: "Ook al blijven we een toezichthoudende, controlerende instantie, we willen wel tijdens inspectie het juiste gedrag beïnvloeden. We willen niet alleen wijzen op wat er fout gaat, maar ook richting geven, suggesties doen en meedenken. Als wij alleen maar als een afschrikwekkende waakhond gezien worden, werkt dat uiteindelijk niet stimulerend.”

Capaciteit
Een voorbehoud is op zijn plaats bij de ambitieuze plannen. Het is de vraag of de NVWA genoeg mankracht heeft om het na te streven doel te bereiken. "Als NVWA staan we onder een vergrootglas. Maar ook al staat ons werk geregeld onder druk, we gaan optimistisch voort op de ingeslagen weg”, besluit Mittendorf. Bij het aan het licht komen van de paardenvleesaffaire en andere voedselschandalen lag de - sterk uitgedunde - NVWA onder vuur. Sinds eind 2013 zijn diverse maatregelen genomen om de organisatie te versterken.

Het volledige interview staat in het augustusnummer van Food Hospitality. Ghislaine Mittendorff zal op 24 september, tijdens het symposium Focus op Voedselveiligheid, dat specifiek gericht is op de zorg, de resultaten van de pilot en de voorgenomen maatregelen toelichten.

Fotocredits: Foodlog Media
Dit artikel afdrukken