In Resource, het blad van Wageningen UR, verscheen een kennismakingsinterview met de nieuwe rector. Hij is de opvolger van Martin Kropff, die na 10 jaar Wageningen verruilde voor de functie van directeur-generaal van het CIMMYT in Mexico.

Arthur Mol is geen onbekende in Wageningen. Hij was - en is - er hoogleraar van de leerstoelgroep Milieubeleid. Daarnaast bekleedt hij hoogleraarsposten aan twee universiteiten in China en Maleisië. Ondanks dat hij nog volop met zijn huidige functie bezig is (hij heeft nog 23 promovendi) maakt de 55-jarige nu toch de switch.

Ik pleit voor wetenschap die er toe doet. Ik kan erg genieten van onderzoek dat voortkomt uit nieuwsgierigheid, maar uiteindelijk wordt het wel betaald met ons belastinggeld
Benoeming in sneltreinvaart
Daar heeft hij niet lang over na kunnen denken. "Ik heb in twee weken tijd vier commissies gesproken en er is heel snel geschakeld. De raad van bestuur en de raad van toezicht wilden snel een opvolger voor Martin, want je wilt bestuurlijke continuïteit. Ik begin volgende week donderdag. Ik zit nog bij te komen van de snelle stappen", zegt Mol in Resource.

'Te bureaucratisch'
Mol omschrijft zichzelf als "een weinig gecompliceerd persoon met weinig verborgen agenda’s". Wat kan Wageningen van hem verwachten? Een open en toegankelijke bestuursstijl, waar ruimte is voor veel overleggen en het verkrijgen van draagvlak. Tegelijk beoordeelt Mol de organisatie ook als te bureaucratisch. "Ik pleit al langere tijd voor een commissie om de regeldruk te verminderen, ik vind dat we meer tegengas moeten geven tegen de druk van de accountants. En ik vind dat we soms sneller kunnen beslissen, bijvoorbeeld bij benoemingen van hoogleraren. Vaak wordt een jaar van tevoren al aangekaart dat de hoogleraar met emeritaat gaat en dan duurt de procedure zo lang dat de nieuwe pas een jaar na het vertrek van de oude kan beginnen. Dat kan beter." Daar was zijn eigen procedure dan vast een voorproefje op.

Mol besluit: "Ik pleit voor wetenschap die er toe doet. Ik kan erg genieten van onderzoek dat voortkomt uit nieuwsgierigheid, maar uiteindelijk wordt het wel betaald met ons belastinggeld."

Fotocredits: Arthur Mol, Wageningen UR
Dit artikel afdrukken