De beslissing van de Raad van State, zoals woensdagmiddag op de site Boerderij gemeld, zorgt voor uiteenlopende reacties. Wakker Dier verhaalt op z'n site nog eens uitgebreid hoe slecht de 'gigastal' wel niet is voor de dieren en dat er voor een dergelijke 'grootschalige industriële onduurzame veehouderij' - een 'nieuwe schandpaal voor de veesector' - in Nederland geen plaats is.

Nieuw Gemengd Bedrijf reageerde woensdagavond met een persbericht: Raad van State vernietigt vanwege vormfout de verleende milieuvergunningen voor Nieuw Gemengd Bedrijf

Bij besluit van 2 april 2013 heeft de Raad van State de door de Provincie Limburg aan Nieuw Gemengd Bedrijf verleende milieuvergunningen vernietigd. Als grond hiervoor wordt aangevoerd, dat de provincie de ontwerpbesluiten niet in de juiste editie van het huis-aan-huisblad de ‘Trompetter’ heeft gepubliceerd. Grubbenvorst is onderdeel van de gemeente Horst aan de Maas, maar blijkt bij de Trompetter niet onder de editie Horst aan de Maas te vallen, maar onder die van Venlo. Vanwege deze vormfout vernietigt de Raad van State de milieuvergunningen. Een inhoudelijke toetsing door Raad van State heeft niet plaatsgevonden.

Als initiatiefnemers van Nieuw Gemengd Bedrijf vinden we het heel vervelend, dat de milieuvergunningen vanwege een vormfout worden vernietigd. Wij zouden graag een inhoudelijke beoordeling van onze plannen door de Raad van State hebben gehad, omdat wij vol vertrouwen zijn dat die beoordeling positief zal zijn. Nu worden de vergunningen vernietigd op iets wat buiten onze invloed ligt. Het enige resultaat is nu, dat iedereen (zowel wijzelf als tegenstanders van ons plan) genoodzaakt is om opnieuw tijd en geld in procedurele zaken te steken. We verliezen hierdoor tijd, maar onze plannen zijn er niet door veranderd. Wij gaan door en we zijn blij als er straks eindelijk een inhoudelijke toetsing van onze plannen kan plaatsvinden.


We spraken kort met NGB-projectleider Ruud Pothoven. Hij vertelde ons dat deze situatie iedereen tot verliezers maakt. Praktisch gezien worden de ondernemers en hun tegenstanders domweg een paar stappen terugverwezen en moeten ze vanaf dat punt de draad weer oppakken en hun plannen opnieuw indienen.

Dat gaat Nieuw Gemengd Bedrijf dan ook zeker doen. De initiatiefnemers staan pal voor de beginselen van hun bedrijf: dé verduurzaming van kippenvlees. Dat legt Marcel Kuijpers in dit filmpje in goed Engels uit:Fotocredits: Marcel Kuijpers, still uit het vertoonde filmpje
Dit artikel afdrukken