Al jaren wordt ook in Nederland gezinspeeld op de wenselijkheid van een suikertaks, maar het kwam er nooit van. Uit het buitenland zijn inmiddels tal van voorbeelden bekend die laten zien dat suikertaksen werken, met name op frisdrank. Toen de Britse regering de taks doorvoerde reageerden fabrikanten direct door het suikerniveau te verlagen.

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de koepel van zuivelverwerkende bedrijven, reageert teleurgesteld op uitspraken van staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in het TV-programma Pointer zondagavond. Van Ooijen kondigde aan meerdere productcategorieën te willen belasten naar rato van hun suikergehalte omdat de verhoging van belasting op frisdranken alleen volgens hem een te beperkt effect sorteert. Het uitgangspunt om de producten naar rato van hun suikergehalte te belasten noemt hij 'slim'.

De NZO vindt het plan niet zo slim omdat ze als branche-organisatie al een reductie van 10% suiker heeft weten te realiseren. De achterban wil nu verder, maar de NZO verliest haar rol als de staatssecretaris de taks voor bijvoorbeeld Fristi, Chocomel (met meer suiker dan frisdrank), yoghurtdranken en zuiveltoetjes doorzet. De organisatie mag van de wet niet adviseren bij prijsstellingen en productsamenstellingen zoals die zullen resulteren uit de belastingmaatregel. Wel kan de zuivelorganisatie de sector als geheel verder helpen ontsuikeren door aan zelfregulerende collectieve afspraken te werken, maar dan moet zuivel buiten het taksregime blijven vallen. De organisatie noemt het op VMT "jammer" als haar rol "teniet zou worden gedaan" en wil daarom met de staatssecretaris praten "over mogelijke scenario’s" om toch betrokken te blijven en de suikerreductie en prijsstellingen niet aan de markt over te laten.
  • Deel
Druk af