Een grote meerderheid (85%) van de Nederlandse jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar is blij met hun leven en hun vriendenkring, blijkt uit de Jeugdmonitor van het CBS. Hoger opgeleide jongeren zijn iets meer tevreden dan lager opgeleiden. Volgens het CBS komt dat doordat hoger opgeleide jongeren vaker lid zijn van een vereniging, wat hun sociale leven verrijkt. Ook positief is dat het percentage jongeren tussen 12 en 25 jaar dat alcohol drinkt is gedaald van ruim 70% naar ruim 60%. Dat komt vooral door een halvering van het alcoholgebruik bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Van de jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar drinkt 86% alcohol en dat percentage is in 10 jaar nauwelijks veranderd. De meerderheid van de jongeren vindt de leeftijdsgrens van 18 jaar goed voor het gebruik van alcohol.
CBS - Jeugdmonitor - Meeste jongvolwassenen positief over het leven
  • Deel
Druk af