Deze winter viel de Nederlandse bijensterfte met 15,8% hoger uit dan de 2 jaren daarvoor. Dat blijkt uit de jaarlijkse COLOSS-enquête (COLony LOSSes) die in meer dan 35 landen wordt uitgevoerd. Wageningen University & Research coördineerde de Nederlandse editie, waaraan 2.221 bijenhouders meededen. Ruim 20% van de Nederlandse bijenhouders deed mee aan het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland de hoogste bijdrage aan dit internationale onderzoek.

De gemiddelde wintersterfte kwam uit op 15,8%. Er was sprake van grote verschillen. Zo was de sterfte het hoogst in de provincie Groningen waar 29.3% van de bijenvolken de winter niet overleefde. In Zeeland was de wintersterfte het laagst met een sterftepercentage van 8.2%. Ruim de helft (52%) van de respondenten meldde geen wintersterfte; vorige winter was dit percentage 61%.

Volgens de Nederlandse imkers is een sterfte onder de 15% in de winter acceptabel. Waarom de bijensterfte deze winter hoger uitgevallen is dan voorgaande jaren is nog onbekend. Mogelijke oorzaken zijn ziekten (parasieten zoals de varroamijt en daarmee geassocieerde bijenvirussen), de beschikbaarheid van voldoende voedsel en andere omgevingsfactoren.
WUR - Wintersterfte onder bijenvolken hoger dan voorgaande jaren
Reageer
  • Deel
Druk af